"ഉപയോക്താവ്:Manubot/task5/Category:Malayalam film directors" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,537 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
Got the diff
(ചെ.) (Got the diff)
(ചെ.) (Got the diff)
==Results for Category:Malayalam_film_directors==
1350 pages are missing in Malayalam. Following are the pages,
# [[:en:Sajeed A.]] [[Sajeed A.]]
# [[:en:Rajesh K. Abraham]] [[Rajesh K. Abraham]]
# [[:en:Ajayan (director)]] [[Ajayan (director)]]
# [[:en:Ali Akbar (director)]] [[Ali Akbar (director)]]
# [[:en:Soman Ambaat]] [[Soman Ambaat]]
# [[:en:Ambili (director)]] [[Ambili (director)]]
# [[:en:Uday Ananthan]] [[Uday Ananthan]]
# [[:en:P. Anil]] [[P. Anil]]
# [[:en:Alberrt Antoni]] [[Alberrt Antoni]]
# [[:en:Anuram]] [[Anuram]]
# [[:en:Ashokan (film director)]] [[Ashokan (film director)]]
# [[:en:Alleppey Ashraf]] [[Alleppey Ashraf]]
# [[:en:Dinesh Baboo]] [[Dinesh Baboo]]
# [[:en:D. Rajendra Babu]] [[D. Rajendra Babu]]
# [[:en:Baby (director)]] [[Baby (director)]]
# [[:en:Bala Kumar]] [[Bala Kumar]]
# [[:en:Dr. Balakrishnan]] [[Dr. Balakrishnan]]
# [[:en:Salam Bappu]] [[Salam Bappu]]
# [[:en:Jayan K. Cherian]] [[Jayan K. Cherian]]
# [[:en:Anil Das]] [[Anil Das]]
# [[:en:Sundar Das]] [[Sundar Das]]
# [[:en:Ajay Devaloka]] [[Ajay Devaloka]]
# [[:en:Roshni Dinaker]] [[Roshni Dinaker]]
# [[:en:Diphan]] [[Diphan]]
# [[:en:Shibu Gangadharan]] [[Shibu Gangadharan]]
# [[:en:George Varghese (director)]] [[George Varghese (director)]]
# [[:en:Johnpaul George]] [[Johnpaul George]]
# [[:en:P. Gopikumar]] [[P. Gopikumar]]
# [[:en:K Gopinathan]] [[K Gopinathan]]
# [[:en:Vinay Govind]] [[Vinay Govind]]
# [[:en:Hakim Rawther]] [[Hakim Rawther]]
# [[:en:Haridas (director)]] [[Haridas (director)]]
# [[:en:K. K. Haridas]] [[K. K. Haridas]]
# [[:en:Sajith Jagadnandan]] [[Sajith Jagadnandan]]
# [[:en:B. Jayachandran]] [[B. Jayachandran]]
# [[:en:Jayaraj Vijay]] [[Jayaraj Vijay]]
# [[:en:Jeassy]] [[Jeassy]]
# [[:en:Jibu Jacob]] [[Jibu Jacob]]
# [[:en:Jomon (director)]] [[Jomon (director)]]
# [[:en:Lijin Jose]] [[Lijin Jose]]
# [[:en:Basil Joseph]] [[Basil Joseph]]
# [[:en:P. K. Joseph]] [[P. K. Joseph]]
# [[:en:Jayaram Kailas]] [[Jayaram Kailas]]
# [[:en:Shalil Kallur]] [[Shalil Kallur]]
# [[:en:Biju C. Kannan]] [[Biju C. Kannan]]
# [[:en:Shajoon Kariyal]] [[Shajoon Kariyal]]
# [[:en:Deepu Karunakaran]] [[Deepu Karunakaran]]
# [[:en:T. Krishna]] [[T. Krishna]]
# [[:en:Anil Kumar (film director)]] [[Anil Kumar (film director)]]
# [[:en:Kirtana Kumar]] [[Kirtana Kumar]]
# [[:en:Mohan Kupleri]] [[Mohan Kupleri]]
# [[:en:Pappanamkodu Lakshmanan]] [[Pappanamkodu Lakshmanan]]
# [[:en:Jean Paul Lal]] [[Jean Paul Lal]]
# [[:en:Sakkir Madathil]] [[Sakkir Madathil]]
# [[:en:Anant Mahadevan]] [[Anant Mahadevan]]
# [[:en:Crossbelt Mani]] [[Crossbelt Mani]]
# [[:en:M. Mani]] [[M. Mani]]
# [[:en:M. S. Mani (editor)]] [[M. S. Mani (editor)]]
# [[:en:Vinod Mankara]] [[Vinod Mankara]]
# [[:en:Midhun Manuel Thomas]] [[Midhun Manuel Thomas]]
# [[:en:Anil Radhakrishnan Menon]] [[Anil Radhakrishnan Menon]]
# [[:en:Raja Krishna Menon]] [[Raja Krishna Menon]]
# [[:en:Rajiv Menon]] [[Rajiv Menon]]
# [[:en:Antony Mitradas]] [[Antony Mitradas]]
# [[:en:Jenuse Mohamed]] [[Jenuse Mohamed]]
# [[:en:Mohan (director)]] [[Mohan (director)]]
# [[:en:Muhsin Parari]] [[Muhsin Parari]]
# [[:en:Alagappan N]] [[Alagappan N]]
# [[:en:Dileesh Nair]] [[Dileesh Nair]]
# [[:en:Reji Nair]] [[Reji Nair]]
# [[:en:Venu Nair]] [[Venu Nair]]
# [[:en:Babu Nanthankode]] [[Babu Nanthankode]]
# [[:en:Babu Narayanan]] [[Babu Narayanan]]
# [[:en:Nissar (director)]] [[Nissar (director)]]
# [[:en:Omar Lulu]] [[Omar Lulu]]
# [[:en:M. B. Padmakumar]] [[M. B. Padmakumar]]
# [[:en:Raghunath Paleri]] [[Raghunath Paleri]]
# [[:en:J. Pallassery]] [[J. Pallassery]]
# [[:en:Sandeep Pampally]] [[Sandeep Pampally]]
# [[:en:Nithin Renji Panicker]] [[Nithin Renji Panicker]]
# [[:en:Pappan Narippatta]] [[Pappan Narippatta]]
# [[:en:Roopesh Peethambaran]] [[Roopesh Peethambaran]]
# [[:en:N. N. Pisharody]] [[N. N. Pisharody]]
# [[:en:Dileesh Pothan]] [[Dileesh Pothan]]
# [[:en:Prajesh Sen]] [[Prajesh Sen]]
# [[:en:Martin Prakkat]] [[Martin Prakkat]]
# [[:en:Pramod Pappan]] [[Pramod Pappan]]
# [[:en:Maneej Premnath]] [[Maneej Premnath]]
# [[:en:Rajiv Vijay Raghavan]] [[Rajiv Vijay Raghavan]]
# [[:en:A. T. Raghu]] [[A. T. Raghu]]
# [[:en:K. G. Rajasekharan]] [[K. G. Rajasekharan]]
# [[:en:K. K. Rajeev]] [[K. K. Rajeev]]
# [[:en:C. V. Rajendran]] [[C. V. Rajendran]]
# [[:en:Madhav Ramadasan]] [[Madhav Ramadasan]]
# [[:en:Singeetam Srinivasa Rao]] [[Singeetam Srinivasa Rao]]
# [[:en:Sajan (director)]] [[Sajan (director)]]
# [[:en:Sajeev Pazhoor]] [[Sajeev Pazhoor]]
# [[:en:Saji Paravoor]] [[Saji Paravoor]]
# [[:en:Sankar (writer and director)]] [[Sankar (writer and director)]]
# [[:en:R. Sarath]] [[R. Sarath]]
# [[:en:Binu Sasidharan]] [[Binu Sasidharan]]
# [[:en:Jahangir Shamz]] [[Jahangir Shamz]]
# [[:en:K. Shankar]] [[K. Shankar]]
# [[:en:Mohan Sharma]] [[Mohan Sharma]]
# [[:en:Sherrey]] [[Sherrey]]
# [[:en:Abrid Shine]] [[Abrid Shine]]
# [[:en:Shyju Khalid]] [[Shyju Khalid]]
# [[:en:Abhaya Simha]] [[Abhaya Simha]]
# [[:en:Sidhartha Siva]] [[Sidhartha Siva]]
# [[:en:Kaviyoor Sivaprasad]] [[Kaviyoor Sivaprasad]]
# [[:en:Sohanlal]] [[Sohanlal]]
# [[:en:P. Sreekumar]] [[P. Sreekumar]]
# [[:en:Srinath Rajendran]] [[Srinath Rajendran]]
# [[:en:Krishnaswami Subrahmanyam]] [[Krishnaswami Subrahmanyam]]
# [[:en:Sugeeth]] [[Sugeeth]]
# [[:en:Suma Josson]] [[Suma Josson]]
# [[:en:P. N. Sundaram]] [[P. N. Sundaram]]
# [[:en:Sunil (director)]] [[Sunil (director)]]
# [[:en:N. P. Suresh]] [[N. P. Suresh]]
# [[:en:Suveeran]] [[Suveeran]]
# [[:en:T. S. Suresh Babu]] [[T. S. Suresh Babu]]
# [[:en:Kannan Thamarakkulam]] [[Kannan Thamarakkulam]]
# [[:en:Thevalakkara Chellappan]] [[Thevalakkara Chellappan]]
# [[:en:Jose Thomas]] [[Jose Thomas]]
# [[:en:P. A. Thomas]] [[P. A. Thomas]]
# [[:en:Rojin Thomas]] [[Rojin Thomas]]
# [[:en:Suresh Unnithan]] [[Suresh Unnithan]]
# [[:en:Abi Varghese]] [[Abi Varghese]]
# [[:en:P. Venu]] [[P. Venu]]
# [[:en:Ajayan Venugopalan]] [[Ajayan Venugopalan]]
# [[:en:R. S. Vimal]] [[R. S. Vimal]]
# [[:en:Vipin Vijay]] [[Vipin Vijay]]
# [[:en:Biju Viswanath]] [[Biju Viswanath]]
# [[:en:J. Williams (cinematographer)]] [[J. Williams (cinematographer)]]
# [[:en:Chandra Sekhar Yeleti]] [[Chandra Sekhar Yeleti]]
<br />Unable to process following pages,
# [[:en:Sajeed A.]]
# [[:en:John Abraham (director)]]
# [[:en:Rajesh K. Abraham]]
# [[:en:Aashiq Abu]]
# [[:en:Salim Ahamed]]
# [[:en:Ajayan (director)]]
# [[:en:Aji John]]
# [[:en:Akku Akbar]]
# [[:en:Ali Akbar (director)]]
# [[:en:Soman Ambaat]]
# [[:en:Madhu Ambat]]
# [[:en:Ambili (director)]]
# [[:en:Uday Ananthan]]
# [[:en:Rajiv Anchal]]
# [[:en:Rosshan Andrrews]]
# [[:en:P. Anil]]
# [[:en:Sathyan Anthikad]]
# [[:en:Alberrt Antoni]]
# [[:en:Johny Antony]]
# [[:en:P. J. Antony]]
# [[:en:Anuram]]
# [[:en:Navodaya Appachan]]
# [[:en:G. Aravindan]]
# [[:en:Ashokan (film director)]]
# [[:en:Alleppey Ashraf]]
# [[:en:Dinesh Baboo]]
# [[:en:D. Rajendra Babu]]
# [[:en:Ramachandra Babu]]
# [[:en:Baburaj (actor)]]
# [[:en:Baby (director)]]
# [[:en:K. J. Baby]]
# [[:en:P. A. Backer]]
# [[:en:Bala Kumar]]
# [[:en:P. Balachandran]]
# [[:en:Dr. Balakrishnan]]
# [[:en:Nilambur Balan]]
# [[:en:M. S. Banesh]]
# [[:en:Salam Bappu]]
# [[:en:Thomas Berly]]
# [[:en:Bhadran (director)]]
# [[:en:Bharathan]]
# [[:en:Adoor Bhasi]]
# [[:en:Thoppil Bhasi]]
# [[:en:P. Bhaskaran]]
# [[:en:A. Bhimsingh]]
# [[:en:Dr. Biju]]
# [[:en:Binu Sadanandan]]
# [[:en:Blessy]]
# [[:en:P. Chandrakumar]]
# [[:en:T. V. Chandran]]
# [[:en:Jayan K. Cherian]]
# [[:en:Kaithapram Damodaran]]
# [[:en:Anil Das]]
# [[:en:Sundar Das]]
# [[:en:Rajan P. Dev]]
# [[:en:Ajay Devaloka]]
# [[:en:Roshni Dinaker]]
# [[:en:Diphan]]
# [[:en:Fazil (director)]]
# [[:en:Shibu Gangadharan]]
# [[:en:George Varghese (director)]]
# [[:en:Johnpaul George]]
# [[:en:K. G. George]]
# [[:en:T. N. Gopakumar]]
# [[:en:Adoor Gopalakrishnan]]
# [[:en:K. S. Gopalakrishnan]]
# [[:en:Bharath Gopi]]
# [[:en:P. Gopikumar]]
# [[:en:K Gopinathan]]
# [[:en:Vinay Govind]]
# [[:en:Hakim Rawther]]
# [[:en:Cochin Haneefa]]
# [[:en:K. K. Haridas]]
# [[:en:Hariharan (director)]]
# [[:en:Harikumar (director)]]
# [[:en:Sajith Jagadnandan]]
# [[:en:Jagathy Sreekumar]]
# [[:en:Babu Janardhanan]]
# [[:en:B. Jayachandran]]
# [[:en:Jayaraj]]
# [[:en:Jayaraj Vijay]]
# [[:en:Jeassy]]
# [[:en:Jibu Jacob]]
# [[:en:Jijo Punnoose]]
# [[:en:Jomon (director)]]
# [[:en:Lal Jose]]
# [[:en:Lijin Jose]]
# [[:en:Basil Joseph]]
# [[:en:Dennis Joseph]]
# [[:en:Jeethu Joseph]]
# [[:en:Jude Anthany Joseph]]
# [[:en:P. K. Joseph]]
# [[:en:Joshiy]]
# [[:en:Jayaram Kailas]]
# [[:en:Shaji Kailas]]
# [[:en:Madhu Kaithapram]]
# [[:en:Sathish Kalathil]]
# [[:en:Shalil Kallur]]
# [[:en:Kamal (director)]]
# [[:en:Biju C. Kannan]]
# [[:en:Mani C. Kappan]]
# [[:en:Ramu Kariat]]
# [[:en:Shajoon Kariyal]]
# [[:en:Shaji N. Karun]]
# [[:en:Deepu Karunakaran]]
# [[:en:Balu Kiriyath]]
# [[:en:Tom George Kolath]]
# [[:en:T. Krishna]]
# [[:en:Arun Kumar Aravind]]
# [[:en:Anil Kumar (film director)]]
# [[:en:Ashok Kumar (cinematographer)]]
# [[:en:Kirtana Kumar]]
# [[:en:Vineeth Kumar]]
# [[:en:K. P. Kumaran]]
# [[:en:Kunchacko]]
# [[:en:P. T. Kunju Muhammed]]
# [[:en:Mohan Kupleri]]
# [[:en:Nagavally R. S. Kurup]]
# [[:en:Pappanamkodu Lakshmanan]]
# [[:en:Lal (actor)]]
# [[:en:Jean Paul Lal]]
# [[:en:A. K. Lohithadas]]
# [[:en:Sakkir Madathil]]
# [[:en:Madhu (actor)]]
# [[:en:K. Madhu]]
# [[:en:Madhupal]]
# [[:en:Anant Mahadevan]]
# [[:en:Balu Mahendra]]
# [[:en:Sibi Malayil]]
# [[:en:Crossbelt Mani]]
# [[:en:M. Mani]]
# [[:en:M. S. Mani (editor)]]
# [[:en:Vinod Mankara]]
# [[:en:Midhun Manuel Thomas]]
# [[:en:Joshy Mathew]]
# [[:en:Joy Mathew]]
# [[:en:Anil Radhakrishnan Menon]]
# [[:en:Anjali Menon]]
# [[:en:Balachandra Menon]]
# [[:en:P. N. Menon (director)]]
# [[:en:Raja Krishna Menon]]
# [[:en:Rajiv Menon]]
# [[:en:Sreebala K. Menon]]
# [[:en:V. A. Shrikumar Menon]]
# [[:en:Vijay Menon]]
# [[:en:Antony Mitradas]]
# [[:en:Jenuse Mohamed]]
# [[:en:Mohan (director)]]
# [[:en:K. R. Mohanan]]
# [[:en:Geetu Mohandas]]
# [[:en:Muhsin Parari]]
# [[:en:Alagappan N]]
# [[:en:Venu Nagavally]]
# [[:en:Dileesh Nair]]
# [[:en:M. Krishnan Nair (director)]]
# [[:en:M. T. Vasudevan Nair]]
# [[:en:Murali Nair]]
# [[:en:N. Sankaran Nair]]
# [[:en:K. Padmanabhan Nair]]
# [[:en:Reji Nair]]
# [[:en:Thikkurissy Sukumaran Nair]]
# [[:en:Venu Nair]]
# [[:en:Babu Nanthankode]]
# [[:en:Babu Narayanan]]
# [[:en:K. Narayanan]]
# [[:en:Amal Neerad]]
# [[:en:Nissar (director)]]
# [[:en:Omar Lulu]]
# [[:en:M. Padmakumar]]
# [[:en:M. B. Padmakumar]]
# [[:en:Padmarajan]]
# [[:en:Raghunath Paleri]]
# [[:en:Santhosh Pandit]]
# [[:en:Nithin Renji Panicker]]
# [[:en:Renji Panicker]]
# [[:en:Pappan Narippatta]]
# [[:en:V. K. Pavithran]]
# [[:en:Roopesh Peethambaran]]
# [[:en:Lijo Jose Pellissery]]
# [[:en:Rajesh Pillai]]
# [[:en:N. N. Pisharody]]
# [[:en:Dileesh Pothan]]
# [[:en:Pratap K. Pothen]]
# [[:en:Prajesh Sen]]
# [[:en:V. K. Prakash]]
# [[:en:Martin Prakkat]]
# [[:en:Pramod Pappan]]
# [[:en:Maneej Premnath]]
# [[:en:Priyadarshan]]
# [[:en:Priyanandanan]]
# [[:en:Nemom Pushparaj]]
# [[:en:Alphonse Puthren]]
# [[:en:C. Radhakrishnan]]
# [[:en:Rafi and Mecartin]]
# [[:en:Raghavan (actor)]]
# [[:en:Mohan Raghavan]]
# [[:en:Rajiv Vijay Raghavan]]
# [[:en:A. T. Raghu]]
# [[:en:Farook Abdul Rahiman]]
# [[:en:A. B. Raj]]
# [[:en:K. G. Rajasekharan]]
# [[:en:Rajasenan]]
# [[:en:T. K. Rajeev Kumar]]
# [[:en:K. K. Rajeev]]
# [[:en:Rajeevnath]]
# [[:en:C. V. Rajendran]]
# [[:en:Lenin Rajendran]]
# [[:en:Madhav Ramadasan]]
# [[:en:Shankar Ramakrishnan]]
# [[:en:P. Ramdas]]
# [[:en:Ranjith (director)]]
# [[:en:Singeetam Srinivasa Rao]]
# [[:en:Anwar Rasheed]]
# [[:en:Mani Ratnam]]
# [[:en:Major Ravi]]
# [[:en:Chintha Ravi]]
# [[:en:Kalavoor Ravikumar]]
# [[:en:Revathi]]
# [[:en:Sajan (director)]]
# [[:en:A. K. Sajan]]
# [[:en:Sajeev Pazhoor]]
# [[:en:Saji Paravoor]]
# [[:en:Samuthirakani]]
# [[:en:Sanjay Shanmughan]]
# [[:en:Sankar (writer and director)]]
# [[:en:Ranjith Sankar]]
# [[:en:R. Sarath]]
# [[:en:I. V. Sasi]]
# [[:en:K. P. Sasi]]
# [[:en:M.G. Sasi]]
# [[:en:Binu Sasidharan]]
# [[:en:Sanal Kumar Sasidharan]]
# [[:en:J. Sasikumar]]
# [[:en:K. S. Sethumadhavan]]
# [[:en:Shakeela]]
# [[:en:Jahangir Shamz]]
# [[:en:Shankar (actor)]]
# [[:en:K. Shankar]]
# [[:en:Sasi Shanker]]
# [[:en:Mohan Sharma]]
# [[:en:Sheela]]
# [[:en:A. Sheriff]]
# [[:en:Sherrey]]
# [[:en:Abrid Shine]]
# [[:en:Shyamaprasad]]
# [[:en:Shyju Khalid]]
# [[:en:Sidharth Bharathan]]
# [[:en:Siddique (director)]]
# [[:en:Siddique–Lal]]
# [[:en:Abhaya Simha]]
# [[:en:Sidhartha Siva]]
# [[:en:Santosh Sivan]]
# [[:en:Kaviyoor Sivaprasad]]
# [[:en:Sohanlal]]
# [[:en:V. Somashekhar]]
# [[:en:Soubin Shahir]]
# [[:en:P. Sreekumar]]
# [[:en:Sreenivasan (actor)]]
# [[:en:Srinath Rajendran]]
# [[:en:Krishnaswami Subrahmanyam]]
# [[:en:P. Subramaniam]]
# [[:en:Sugeeth]]
# [[:en:R. Sukumaran]]
# [[:en:Suma Josson]]
# [[:en:P. N. Sundaram]]
# [[:en:Sunil (director)]]
# [[:en:Saji Surendran]]
# [[:en:Suresh Krissna]]
# [[:en:N. P. Suresh]]
# [[:en:Suveeran]]
# [[:en:T. R. Raghunath]]
# [[:en:T. S. Suresh Babu]]
# [[:en:Thaha]]
# [[:en:Sameer Thahir]]
# [[:en:Kannan Thamarakkulam]]
# [[:en:Thampi Kannanthanam]]
# [[:en:Sreekumaran Thampi]]
# [[:en:Viji Thampi]]
# [[:en:Thevalakkara Chellappan]]
# [[:en:Babu Thiruvalla]]
# [[:en:Jose Thomas]]
# [[:en:P. A. Thomas]]
# [[:en:Rojin Thomas]]
# [[:en:J. D. Thottan]]
# [[:en:Thulasidas]]
# [[:en:Rajesh Touchriver]]
# [[:en:B. Unnikrishnan]]
# [[:en:Suresh Unnithan]]
# [[:en:Abi Varghese]]
# [[:en:Mankada Ravi Varma]]
# [[:en:Revathy S. Varmha]]
# [[:en:Venu (cinematographer)]]
# [[:en:P. Venu]]
# [[:en:Nedumudi Venu]]
# [[:en:Ajayan Venugopalan]]
# [[:en:Vidhu Vincent]]
# [[:en:Vijaya Nirmala]]
# [[:en:Vijayakrishnan]]
# [[:en:G. S. Vijayan]]
# [[:en:Vinod Vijayan]]
# [[:en:R. S. Vimal]]
# [[:en:Vinayan]]
# [[:en:A. Vincent]]
# [[:en:Vineeth Sreenivasan]]
# [[:en:V. M. Vinu]]
# [[:en:Vipin Vijay]]
# [[:en:Vipindas]]
# [[:en:P. G. Viswambharan]]
# [[:en:Biju Viswanath]]
# [[:en:Vysakh]]
# [[:en:J. Williams (cinematographer)]]
# [[:en:Chandra Sekhar Yeleti]]
1,544

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2592996" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്