"വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം/വാക്കുകളുടെ പൊതുശൈലി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

==മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ==
ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലാവണം മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതേണ്ടത്.
{| class="wikitable"
*'''ജനുവരി'''
|-
:ജാനുവരി, ജനവരി എന്നീ വകഭേദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
! അഭികാമ്യമായ രീതി !! ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്നവ
*'''ഫെബ്രുവരി'''
|-
:ഫിബ്രവരി, ഫെബ്രവരി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
| '''ജനുവരി''' | <s>ജാനുവരി, ജനവരി</s>
*'''മാർച്ച്'''
|-
*'''ഏപ്രിൽ'''
|'''ഫെബ്രുവരി'''|<s>ഫിബ്രവരി, ഫെബ്രവരി</s>
:അപ്രീൽ, എപ്രീൽ, ഏപ്രീൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
|-
*'''മേയ്'''
*|'''മാർച്ച്'''|
:മെയ്, മെയ്യ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
|-
*'''ജൂൺ'''
:|'''ഏപ്രിൽ'''|<s>അപ്രീൽ, എപ്രീൽ, ഏപ്രീൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക</s>
*'''ജുലൈ'''
|-
:ജൂലായ്, ജുലായ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
|'''മേയ്'''|<s>മെയ്, മെയ്യ്</s>
*'''ഓഗസ്റ്റ്'''
|-
:ആഗസ്റ്റ്, ആഗസ്ത്, ഓഗസ്ത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
*|'''ജൂൺ'''
*'''സെപ്റ്റംബർ'''
|-
:സെപ്തംബർ, സെപ്റ്റമ്പർ, സെപ്തമ്പർ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
|'''ജൂലൈ'''|<s>ജൂലായ്, ജുലായ്</s>
*'''ഒക്ടോബർ'''
|-
:ഒക്റ്റോബർ ഒഴിവാക്കുക
:|'''ഓഗസ്റ്റ്'''|<s>ആഗസ്റ്റ്, ആഗസ്ത്, ഓഗസ്ത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക</s>
*'''നവംബർ'''
|-
:നവമ്പർ ഒഴിവാക്കുക
:|'''സെപ്റ്റംബർ'''|<s>സെപ്തംബർ, സെപ്റ്റമ്പർ, സെപ്തമ്പർ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക</s>
*'''ഡിസംബർ'''
|-
:ഡിസമ്പർ ഒഴിവാക്കുക
*|'''ഒക്ടോബർ'''|<s>ഒക്റ്റോബർ</s>
|-
*|'''നവംബർ'''|<s>നവമ്പർ</s>
|-
*|'''ഡിസംബർ'''|<s>ഡിസമ്പർ</s>
|}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1707299" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്