പെരുനാട്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ റാന്നി താലൂക്കിലെ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പെരുനാട്. വടശ്ശേരിക്കര, ചിറ്റാർ, നാറാണംമ്മൂഴി എന്നിവയാണ് അതിര് പങ്കിടുന്ന മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ. ശബരിമലയ്ക്കുള്ള പ്രധാന റോഡ്- പത്തനംതിട്ട-മണ്ണാറക്കുളഞി-പെരുനാട്-ചാലക്കയം-പമ്പ- ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. പമ്പ, കക്കാട് എന്നീ നദികളും ഈ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. റബ്ബറാണ് പ്രധാന കാർഷിക വിള.

കക്കാട്ടുകോയിക്കൽ shree dharma sastha ക്ഷേത്രം[LADIES SABHARIMALA], MURITHANNIKAL SREE BHADRA TEMPLE, NILAKAL MAHA DEVE TEMPLE,ബെദനി ആസ്റമം എന്നിവ മതപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ.

SABARIMALA, PAMPA, NILAKAL,, PAMPAVALI, KISUMAM, ATTATHODE [FOREST ARE] UNDER PERUNAD PANCHAYAT

KREALAS FIRST ENTIAL PANCHAYAT IS PERUNAD ie. RANNI-PERUNAD [R-PERUNAD-689711]

ST:, Bethany SCHOOL, St. MARIES HSC, GOVT; LP SCHOOL ,MAMPARA L.P SCHOOL,എന്നിവയാൺ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ.

HOSPITAL-BETHANI HOSPITAL, PERUNAD GOVT. HOSPITAL

VINODA SANJARA KENDRANGAL. GAVI,

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെരുനാട്&oldid=4023001" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്