പെട്രസ് അപിയാനസ്

ജർമ്മൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ

പെട്രസ് അപിയാനസ് (ഏപ്രിൽ 16, 1495 - ഏപ്രിൽ 21, 1552), [1] പീറ്റർ അപ്യാൻൻ, പീറ്റർ ബെന്നെവിറ്റ്സ്, പീറ്റർ ബിയെനെവിറ്റ്സ് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആയിരുന്നു ജർമൻ മാനവികതാവാദി ആയിരുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഭൂപടനിർമ്മാണം എന്നീ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിരുന്നു. [2] അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായ "കോസ്മോഗ്രാഫിക്കസ് ലിബർ" (1524), അസ്ട്രണോമിക്കം സീസേറിയം" (1540) എന്നിവ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. പിന്നീട് ഈ കൃതികൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ധാരാളമായി വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ചന്ദ്ര ഗർത്തമായ അപിയാനസ്, ഛിന്നഗ്രഹം 19139 അപിയാൻ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിയോഡോർ ഡി ബ്രൈയുടെ കൊത്തുപണിയിൽ അപിയാനസ്

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Kish (1970)
  2. "19139 Apian (1989 GJ8)". Minor Planet Center. Retrieved 3 January 2018.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെട്രസ്_അപിയാനസ്&oldid=3211588" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്