പുത്തൂർ (കണ്ണൂർ ജില്ല)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കണ്ണൂർ ജല്ലയിലെ പാനൂരിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമമാണ് പുത്തൂർ. ഇത് കുന്നോത്തുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണ്

പ്രധാന വ്യക്തികൾ തിരുത്തുക

ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാറിലേകൃഷി മന്ത്രി ആയിരുന്നകെ.പി. മോഹനൻ ഇവിടത്തുകാരനാണ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുത്തൂർ_(കണ്ണൂർ_ജില്ല)&oldid=3554465" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്