പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം.

പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
ഐ.യു.സി.എൻ. ഗണം IV (Habitat/Species Management Area)
A view of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary from Peechi Dam
Map showing the location of പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
Map showing the location of പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം
Map of India
LocationThrissur District, Kerala, India
Nearest cityThrissur
Area125 km2 (48 sq mi)
Established1958
www.peechi.org

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പീച്ചിവാഴാനി.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Peechi-Vazhani Sanctuary". protectedplanet.net.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]