പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റ് (ഇന്ത്യ)

കരസേനയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള റെജിമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റ് . ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 1952 ലാണ്.

The Parachute Regiment
Parachute Regiment Insignia (India).svg
The Parachute Regiment
Active 1952 - Present
Country ഇന്ത്യ India
Allegiance Indian Army
Branch Army
Type Parachute infantry and Special Forces
Role Airborne/Special Forces
Size 17 Battalions (9 Special Forces, 5 Special Forces Airborne , 2 Territorial Army and 1 Rashtriya Rifles)
Regimental Centre Bangalore, Karnataka
Nickname The Paras (red devil)
Motto Shatrujeet (The Conqueror)
Colors Maroon and sky blue
Equipment IMI_Tavor_TAR-21 (Primary)
Decorations AC-07

MVC-11
KC-13
PVSM-07
UYSM-06
AVSM-13
VrC-61
SC-53
YSM-10
VSM-28
SM-246
• Bar to SM-05
MiD-265 [1]

Battle honours Post Independence

Shelatang, Naushera, Poonch, Jhanger, Hajipir, Poongli Bridge, Mandhol, and Chachro

Website http://www.indianparachuteregiment.kar.nic.in
Commanders
Colonel of
the Regiment
Lt Gen NKS Ghei
Notable
commanders
Lt Gen IS Gill, PVSM, AVSM, MC
Lt Gen RS Dayal, PVSM, MVC, ADC
Lt Gen Sagat Singh, Padma Bhushan, PVSM
Lt Gen PC Katoch, UYSM, AVSM, SC
Lt Gen PC Bhardwaj, PVSM, AVSM, VrC, SC, VSM,
Lt Gen Vinod Bhatia, AVSM, SM.
Insignia
Regimental Insignia An open parachute with wings spread out and a dagger placed upright, between the wings.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Parachute Regiment on Indian Army website".