പാതാളം

എറണാകുളം‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി നഗരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണു് പാതാളം. കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമായ ഏലൂരിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. പറവൂർ താലൂക്കിലാണു് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാതാളം&oldid=2487306" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്