പഴശ്ശിരാജ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

പഴശ്ശിരാജ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പഴശ്ശിരാജ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3502307" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്