പള്ളിച്ചേലരു പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി


ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു നദിയാണ് പല്ലിച്ചേലരു പുഴ. അടൂരിലെ കളരിത്തറക്കുന്നിന്റെ തെക്കൻ മലഞ്ചെരിവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ, കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കരുനാഗപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള കണ്ണെട്ടിയിലെ വട്ടക്കായലുമായി ലയിക്കുന്നു

റഫറൻസുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പള്ളിച്ചേലരു_പുഴ&oldid=3605027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്