പനോരമ panorama πᾶν "all" + ὅραμα "sight" (കാഴ്ച) എന്നർഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, വിശാല എടുപ്പുകളുള്ള ചിത്രങ്ങളെയോ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഭൗതിക സ്ഥലങ്ങളെയോ ഇപ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നു. അത് സ്ഥലമോ, ചായാഗ്രഹിയോ, വരയോ, ചിത്രീകരണമോ പെയിന്റിങോ ഫിലിമോ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഡി ചിത്രങ്ങളോ ആവാം.

A vertical panorama
A 360 degree panorama with stereographic projection.
270° Hongkong

ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തിരുത്തുക

ചില ക്യാമറകളിലുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാ ഡിജിറ്റൽ കാമറകളിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള പനോരമ ഗ്രാഫി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരു ഷോട്ടിനകത്തു തന്നെ ഒന്നിലധികം വ്യൂകൾ നീക്കി നീക്കി സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. [1]

ചിത്രശാല തിരുത്തുക

ഹോങ്കോങ് സിറ്റിയുടെ പനോരമ ചിത്രം
സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ
ഏഴോം മൂല, പഴയങ്ങാടി

References തിരുത്തുക

  1. "പനോരമ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ കാണാം". Archived from the original on 2011-10-20. Retrieved 2011-08-25.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പനോരമ&oldid=3805892" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്