പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാമണ്ഡലം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാമണ്ഡലം

112
പത്തനംതിട്ട്
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957-2008
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം121979 (2006)
ആദ്യ പ്രതിനിഥിതോപ്പിൽ ഭാസി സി.പി.ഐ.
നിലവിലെ അംഗംകെ.ശിവദാസൻ നായർ
പാർട്ടികോൺഗ്രസ്
മുന്നണിയു.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം1957
ജില്ലപത്തനംതിട്ട ജില്ല

2008-ലെ മണ്ഡലപുനർനിർണ്ണയത്തോടെ ഇല്ലാതായി.

പ്രതിനിധികൾ തിരുത്തുക

  • 2006 - 2011 -
  • 2001 - 2006
  • 1996 - 2001
  • 1991 - 1996
  • 1987 - 1991 -
  • 1982 - 1987 -
  • 1980 - 1982 -
  • 1977 - 1979 -
  • 1970 - 1977 -
  • 1967 - 1970 -

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക