ഷർട്ടിന്റെ കോളറിനകത്തു കൂടി ധരിക്കുന്ന നീളത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം തുണിയാണ്‌ നെക്ക് ടൈ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ. ബോ ടൈ, അസ്കോട്ട് ടൈ, ക്ലിപ്പ് ഓൺ ടൈ, ബൊലാ ടൈ എന്നിവയാണ്‌ ഇതിന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് വസ്ത്രധാരണശൈലിയിലെ ക്രവാറ്റ് എന്ന കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്ന പട്ടയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. ഓഫീസ് വസ്ത്രധാരണശൈലിയിൽ നെക്ക് ടൈക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്.

നെക്ക് ടൈ

ടൈ കെട്ടുന്ന വിധങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ഫോർ-ഇൻ-ഹാൻഡ്
  • ഡബിൾ-സിമ്പിൾ
  • വിൻസർ നോട്ട്
  • ഹാഫ്-വിൻസർ
  • സ്മാൾ നോട്ട്
  • ക്രോസ് നോട്ട്

അവലംബംതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നെക്ക്_ടൈ&oldid=1714862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്