നീരേറ്റുപുറം പമ്പാ ജലോത്സവം

നീരേറ്റുപുറം പമ്പാ ജലോത്സവം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നീരേറ്റുപുറം ആറ്റിൽ നടക്കുന്ന ജലോത്സവമാണ് നീരേറ്റുപുറം പമ്പാ ജലോത്സവം. നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വള്ളംകളിയാണിത്. തിരുവോണ നാളിലാണ് ഇവിടെ ജലോത്സവം നടക്കുന്നത് . രണ്ടു നദികൾ (പമ്പാ നദി , മണിമലയാറ്) സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണിതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്‌ എന്നത് ഈ ജലോത്സവത്തിൻറെ പ്രത്യേകതയാണ്.

നീരേറ്റുപുറം പമ്പാ ജലോത്സവം

കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രശസ്തമായ വള്ളംകളികൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക