നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു

1992-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഡി. വിനയചന്ദ്രന്റെ നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിനാണ് [1][2]

നരകം ഒരു പ്രേമകവിത എഴുതുന്നു
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ഡി. വിനയചന്ദ്രൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർNational Book Stall / SPCS
ഏടുകൾ128

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-07-05. Retrieved 2012-07-22.
  2. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവിതകൾ.