ജയദേവ കവിയുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ ചങ്ങമ്പുഴ രചിച്ച മലയാള പരിഭാഷയാണ് ദേവഗീത

ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ദേവഗീത എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേവഗീത&oldid=3603991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്