ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കലിമന്താൻ പ്രവിശ്യയിലെ കെടാപാങ് റീജൻസിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പുരാതന രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ത‌ൻജുങ്പുര

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ത‌ൻജുങ്പുര_രാജ്യം&oldid=3502168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്