തെക്കുംമുറി

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽപെട്ട ഒരു ഗ്രാമമാണ് തെക്കുംമുറി. മണക്കാട്ട്‌ ദേവിക്ഷേത്രം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തിയിൽ ആണ് തെക്കുംമുറി കര സ്ഥിതി ചെയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തെക്കുംമുറി&oldid=3330807" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്