തിരുവനന്തപുരം -2 നിയമസഭാമണ്ഡലം

1957 മുതൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം -2 നിയമസഭാമണ്ഡലം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ല. ഈ മണ്ഡലം 1977 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ [1]
വർഷം വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും പരാജയപ്പെട്ട മുഖ്യസ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടിയും മുന്നണിയും
1957[2] പട്ടം താണുപിള്ള പി.എസ്.പി. കെ. അനിരുദ്ധൻ സി.പി.ഐ.
1960[3] പട്ടം താണുപിള്ള പി.എസ്.പി. കെ. അനിരുദ്ധൻ സി.പി.ഐ.
1965[4] വിൽഫ്രെഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കോൺഗ്രസ് ഇ.പി ഈപ്പൻ എസ്.എസ്.പി
1967[5] കെ.പി.വാമദേവൻ സ്വ വിൽഫ്രെഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കോൺഗ്രസ്
1970[6] കെ.പങ്കജാക്ഷൻ ആർ.എസ്.പി പെരുന്തൻ സോമൻ നായർ സിപിഎം

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക