ഡൈ ഹാർഡ് (ചലച്ചിത്ര പരമ്പര)

ബ്രൂസ് വില്ലിസാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോൺ മക്ലൈനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാലു ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പരമ്പരയിലുള്ളത്.

ഡൈ ഹാർഡ്
സ്രഷ്ടാവ്റൊഡെറിക് തോർപ്
മൂല സൃഷ്ടിഡൈ ഹാർഡ്
Print publications
ചിത്രകഥകൾDie Hard: Year One[1]
Films and television
ചലച്ചിത്രങ്ങൾഡൈ ഹാർഡ്
ഡൈ ഹാർഡ് 2
ഡൈ ഹാർഡ് വിത്ത് എ വെഞ്ച്യൻസ്
ലിവ് ഫ്രീ ഓർ ഡൈ ഹാർഡ്
Games
വീഡിയോ ഗെയിമുകൾDie Hard
Die Hard Arcade
Die Hard Trilogy
Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas
Die Hard: Nakatomi Plaza
Die Hard: Vendetta

ചലച്ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ഡൈ ഹാർഡ് (1988)തിരുത്തുക

ഡൈ ഹാർഡ് 2 (1990)തിരുത്തുക

ഡൈ ഹാർഡ് വിത്ത് എ വെഞ്ച്യൻസ് (1995)തിരുത്തുക

ലിവ് ഫ്രീ ഓർ ഡൈ ഹാർഡ് (2007)തിരുത്തുക

എ ഗുഡ് ഡേ റ്റു ഡൈ ഹാർഡ് (2013)തിരുത്തുക

നിർമ്മാണത്തിൽ.

സ്വീകരണംതിരുത്തുക

ബോക്സ് ഓഫീസ്തിരുത്തുക

ചിത്രം റിലീസ് ഡേറ്റ് ബോക്സ് ഓഫീസ് വരുമാനം ബോക്സ് ഓഫീസ് റാങ്കിംഗ് ബജറ്റ് അവലംബം
യു.എസ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് യു.എസ് എല്ലാ കാലത്തും വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലാ കാലത്തും
ഡൈ ഹാർഡ് July 15, 1988 $83,008,852 $57,759,104 $140,767,956 #548 $28,000,000 [2]
ഡൈ ഹാർഡ് 2 July 6, 1990 $117,540,947 $122,490,147 $240,031,094 #323 #300 $70,000,000 [3]
ഡൈ ഹാർഡ് വിത്ത് എ വെഞ്ച്യൻസ് May 19, 1995 $100,012,499 $266,089,167 $366,101,666 #442 #143 $90,000,000 [4]
ലിവ് ഫ്രീ ഓർ ഡൈ ഹാർഡ് June 27, 2007 $134,529,403 $249,002,061 $383,531,464 #238 #124 $110,000,000 [5]
Total $435,091,701 $695,340,479 $1,130,432,180 $298,000,000

നിരൂപക അവലോകനംതിരുത്തുക

ചിത്രം റോട്ടൻ ടൊമാറ്റോസ് മെറ്റക്രിട്ടിക് (ഡിവിഡി) യാഹൂ! മൂവീസ്
Overall Cream of the Crop
ഡൈ ഹാർഡ് 94% (50 reviews)[6] 63% (8 reviews)[7] 70% (13 reviews)[8] B+ (7 reviews)[9]
ഡൈ ഹാർഡ് 2 65% (45 reviews)[10] 63% (7 reviews)[11] B- (6 reviews)[12]
ഡൈ ഹാർഡ് വിത്ത് എ വെഞ്ച്യൻസ് 50% (43 reviews)[13] 55% (10 reviews)[14] 58% (19 reviews)[15]
ലിവ് ഫ്രീ ഓർ ഡൈ ഹാർഡ് 82% (198 reviews)[16] 79% (39 reviews)[17] 69% (34 reviews)[18] B (13 reviews)[19]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "Die Hard comic chronicles John McClane's first year". Comic Book Resources. 2008-07-23. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 2. "Die Hard (1988)". Boxofficemojo.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 3. "Die Hard 2: Die Harder (1990)". Boxofficemojo.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 4. "Die Hard: With A Vengeance (1995)". Boxofficemojo.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 5. "Live Free or Die Hard (2007)". Boxofficemojo.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 6. "Die Hard Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 7. "Die Hard Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 8. "Die Hard (1988): Reviews". Metacritic.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 9. "Die Hard (1988) - Movie Info - Yahoo! Movies". Yahoo! Movies. 1998-07-13. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 10. "Die Hard 2: Die Harder Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 11. "Die Hard 2: Die Harder Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 12. "Die Hard 2: Die Harder (1990) - Movie Info - Yahoo! Movies". Yahoo! Movies. 1990-07-03. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 13. "Die Hard With a Vengeance Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 14. "Die Hard With a Vengeance Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 15. "Die Hard: With a Vengeance (1995): Reviews". Metacritic.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 16. "Live Free or Die Hard Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 17. "Live Free or Die Hard Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes". Rotten Tomatoes. ശേഖരിച്ചത് 2009-12-04.
 18. "Live Free or Die Hard (2007): Reviews". Metacritic.com. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.
 19. "Live Free or Die Hard (2007) - Movie Info - Yahoo! Movies". Yahoo! Movies. 2007-06-27. ശേഖരിച്ചത് 2009-05-30.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക