ടെസ്‍ല

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ടെസ്‌ല എന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയാണ്:

  • നിക്കോള ടെസ്ല (1856-1943), ഒരു സെർബിയൻ-അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ്
  • ടെസ്ല, Inc, ഒരു അമേരിക്കൻ വൈദ്യുത വാഹന, ക്ലീൻ എനർജി കമ്പനി, മുമ്പ് ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ്, ഇൻക്

ടെസ്‌ല എന്ന വാക്കിനാൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയെയും പരാമർശിക്കാം:

കമ്പനികളും ഓർഗനൈസേഷനുകളുംതിരുത്തുക

മാധ്യമവും വിനോദവുംതിരുത്തുക

സ്ഥലങ്ങൾതിരുത്തുക

സ്പേസ്തിരുത്തുക

ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതികംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ടെസ്‍ല&oldid=3546036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്