ബൊഹീമിയയിലെ നോവ് ഹ്രാഡിയിൽ ജനിച്ച ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ വൈദ്യനായിരുന്നു ജോഹാൻ റിട്ടർ വോൺ ഓപ്പോൾസർ (4 ഓഗസ്റ്റ് 1808 – 16 ഏപ്രിൽ 1871). ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ തിയോഡോർ വോൺ ഓപ്പോൾസറിന്റെ (1841-1886) പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജോഹാൻ റിട്ടർ വോൺ ഓപ്പോൾസർ. എഡ്വേർഡ് കൈസർ എഴുതിയ 1850 ലിത്തോഗ്രാഫ്.

1835-ൽ അദ്ദേഹം പ്രാഗ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി, പിന്നീട് പ്രാഗ് (1841 മുതൽ), ലീപ്സിഗ് (1848 മുതൽ), വിയന്ന (1850 മുതൽ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്തു, അവിടെ അദ്ദേഹം 1860-61 കാലയളവിൽ റെക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1863-ൽ അദ്ദേഹം റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിലെ വിദേശ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിന്റെയും തെറാപ്പിയുടെയും വക്താവായിരുന്നു ഓപ്പോൾസർ. വിഖ്യാത ഓട്ടോളജിസ്റ്റ് ആദം പോളിറ്റ്‌സറുടെ കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാന സ്വാധീനം കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തിരഞ്ഞെടുത്ത രചനകൾ തിരുത്തുക

  • Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie, (പ്രത്യേക പാത്തോളജി ആൻഡ് തെറാപ്പി പ്രഭാഷണങ്ങൾ); 2 വാല്യങ്ങൾ, 1866/1872.

അവലംബം തിരുത്തുക