ഒരു പ്രത്യേകാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെയോ ജീവജാലങ്ങളെയോ ഉപയോഗിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ അഥവാ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്‌ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ അഥവാ ബയോടെക്നോളജി.[1] കൃഷി, ഭക്ഷ്യശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയുക്ത സാങ്കേതികവിദ്യകളെയാണ്‌ സാധാരണ ഈ പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ആധുനികകാലത്ത് ജനിതക എഞ്ചിനിയറിംഗ്, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുതലായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്‌ ഈ പദം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ജീവവസ്തുക്കളിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനായി മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഏത് പ്രക്രിയയെയും ഈ പദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ടിഷ്യൂകൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം (ടി-ഫ്ലാസ്ക്).

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കൺവെൻഷൻ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യയെ ഇപ്രകാരം നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു:

[2]

1919-ൽ ഹംഗേറിയൻ എൻജിനീയർ കാറോളി എർക്കി ആണ് ഈ പദം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

സാധാരണ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യയായി കരുതപ്പെടാറില്ലെങ്കിലും ജൈവസം‌വിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉല്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന നിർവചനത്തിൽ കൃഷി ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കൃഷിയെ ആദ്യത്തെ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യയായി കണക്കാക്കാം[3].


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ&oldid=2854957" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്