ജീവപര്യന്തം തടവ്

കുറ്റവാളി ബാക്കി ജീവിതകാലം ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനായുള്ള ശിക്ഷാനടപടി

ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾക്ക്, കുറ്റവാളി ബാക്കി ജീവിതകാലം ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനായുള്ള ശിക്ഷാ‍നടപടിയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവ്. കൊലപാതകം, കള്ളക്കടത്ത്, ബലാത്സംഗം, മോഷണം തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ ഏത് കുറ്റത്തിനും ഈ ശിക്ഷാനടപടിയെടുക്കാം. 15 വർഷം മുതൽ മുകളിലോട്ട് എത്ര കാലയളവ് വരേയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 5 വർഷം മുതലാകാം.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ശിക്ഷാനടപടി ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ശിക്ഷ നടത്തിവരുന്നു. 1884-ൽ പോർച്യുഗലാണ് നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷാനടപടി ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത്. ജീവപര്യന്തമാണ് ശിക്ഷയെങ്കിലും അനുവദിച്ച കാലയളവിനു ശേഷം പരോളിനപേക്ഷിക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തിൽതിരുത്തുക

 
ജീവപര്യന്തം തടവ് എല്ലാ രാജ്യത്തും
നീല നിറത്തിൽ, ജീവപര്യന്തം തടവ് നിർത്തലാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ
ചുവപ്പ് ജീവപര്യന്തം തടവ് നിലനിർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾ.
പച്ച ചില നിബന്ധനകളോടുകൂടി ജീവപര്യന്തം തടവ് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ.
ചാരനിറം വിവരങ്ങൾ അറിയാത്ത രാജ്യങ്ങൾ

രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടികതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജീവപര്യന്തം_തടവ്&oldid=1693066" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്