കാഞ്ഞങ്ങാട് മുൻസിപാലിറ്റിയിലെ അരയി, കാർത്തിക, മോനാച്ച വാഴുന്നോറൊടി , മധുരംകൈ ,ചൂട്ടുവം പുതുക്കൈ ,ചേടിറോഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമാണ് ഉപ്പിലിക്കൈ ഗവർമെന്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

ഉപ്പിലിക്കൈ ഗ്രാമത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉപ്പിലിക്കൈ എന്ന സ്ഥലത്ത് 1953-ൽ ഏകാധ്യാപക സ്കൂളായിട്ടാണ്. 1953 സപ്തംബ൪ മാസം കൊങ്ങിണിയൻ വളപ്പി൯ ഏകാദ്ധ്യാപക സ്കൂളായി തുടങ്ങി .പിന്നീട് 1961 ഉപ്പിലികൈയിലേക്ക് മാററി ജി എൽ പി എസ് ഉപ്പിലിക്കൈ ആയി യുപിസ്കൂളായി ഉയ൪ത്തപ്പെട്ടു. ആദ്യ പി.ടി.എ.കമ്മിററി നിലവിൽ വന്നു. ശ്രീ. കുഞ്ഞിക്കോമൻമണിയാണി പ്രസിഡൻറ്.1961-62-ൽ ഒരു എൽ പി സ്കൂളായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 1978ലാണ് സ്കൂൾ പി.ടി.എ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1980 ൽ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു ഹൈസ്ക്കൂളാക്കി മാററാനുള്ള‍ ശ്രമം തുടങ്ങി. അതിനായി ശ്രീ വികെ വൈദ്യ൪ ജനറ‍ൽ സെ(കട്ടറിയും ശ്രീ കെ കൃഷ്ണമാരാ൪ (പസിഡ൯റും കുഞ്ഞികോമ൯മണിയാണി (ടഷററും ആയി ഒരു കമ്മിററി രൂപീകരിച്ചു.കമ്മിററിയുടെ (പവ൪ത്തനഫലമായി 1981-ൽ ഹൈസ്കൂളായിമാറി. 1983-84 അധ്യയന വർഷം SSLC ബാച്ച് ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചൂ. 2002-03 വർഷത്തിൽ സുവർണജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 2010-11-ൽ ഹയർസെക്കൻറിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഹയർസെക്കൻററിയിൽ കൊമാഴ്സ് സയൻസ് എന്നിവയാണ് ആദ്യബാച്ചായി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത്. 2010മുതൽ S S LC പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചുവരുന്നു.

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • ഗൈഡ്സ്.
 • റെഡ്ക്രോസ്
 • ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
 • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
 • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 1. ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്
 2. ഊർജ്ജ ക്ലബ്ബ്
 3. വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി
 4. ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്
 5. ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
 6. സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ളബ്ബ്
 7. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്
 8. ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ്
 9. ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്
 10. എൻ എസ് എസ്

പി ടി എ തിരുത്തുക

 • പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് - ശ്രീ.സുരേശൻ എം
 • വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ചേടിറോഡ്
 • മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് -ശ്രീമതി ജയശ്രി

നേട്ടങ്ങൾ തിരുത്തുക

2010 മുതൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ 100 ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വഴികാട്ടി തിരുത്തുക