ജിന്ന് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ജിന്ന് എന്ന പേരാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജിന്ന്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=710097" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്