ജലതരംഗം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

  • തിര - ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനം.
  • ജലതരംഗം - ഒരു സംഗീതോപകരണം.
  • ജലതരംഗം - 1978-ലെ ചലച്ചിത്രം.
Wiktionary
Wiktionary
ജലതരംഗം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലതരംഗം&oldid=2483645" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്