ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക്

കേരളത്തിലെ താലൂക്ക്

കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറു താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക്. ചെങ്ങന്നൂർ ആണ് ഈ താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം. അമ്പലപ്പുഴ, ചേർത്തല, കാർത്തികപ്പള്ളി, കുട്ടനാട്, മാവേലിക്കര എന്നിവയാണ് ജില്ലയിലെ മറ്റു താലൂക്കുകൾ. ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ 10 ഗ്രാമ പ്ഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എല്ലാം തഹസിൽദാറെ സഹായിക്കുന്നത് ഗ്രാമസേവകൻ ആണ്.


താലൂക്കിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

ചരിത്രം തിരുത്തുക

അതിർത്തികൾ തിരുത്തുക

  • വടക്ക് --
  • കിഴക്ക് --
  • തെക്ക് --
  • പടിഞ്ഞാറ് --

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചെങ്ങന്നൂർ_താലൂക്ക്&oldid=3330858" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്