കോലത്തുനാട് രാജവംശത്തിൽ പള്ളി വിഭാഗത്തിലെ കോലത്തിരി ഭരിച്ചിരുന്ന വടക്കെ മലബാറിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ചിറക്കൽ (Chirakkal).

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

References തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിറക്കൽ_രാജ്യം&oldid=3569867" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്