പ്രിയ.എ.എസ് രചിച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതിയാണ് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്.[1] 2006ൽ ഈ കൃതിയ്ക്ക് ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. [2]

ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്
ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്
കർത്താവ്പ്രിയ എ.എസ്
ഭാഷമലയാളം
സാഹിത്യവിഭാഗംബാലസാഹിത്യം
പ്രസാധകർഡി.സി. ബുക്സ്
പുരസ്കാരങ്ങൾകേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം
  1. http://www.puzha.com/malayalam/bookstore/content/books/html/utf8/4139.html[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. http://www.keralasahityaakademi.org/ml_aw13.htm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ_വീട്&oldid=3631212" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്