ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സ്

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മിഹിജം എന്ന സ്ഥലത്ത് 1947 -ൽ റെയിൽ വേ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി സ്ഥാപിച്ച ഫാക്ടറിയാണ് ചിത്തരഞൻ ലോക്കോമോട്ടിവ് വർക്സ്. ഇവിടെനിന്ന് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻ (ആവി എഞ്ചിൻ) 1950, നവംബർ ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇവിടെ ആവി എഞ്ചിനുകളും, ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും, ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആവി എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമ്മാണം 1973-ലും ഡിസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ നിർമ്മാണം 1994-ലും നിർത്തി.

Chittaranjan Locomotive Works
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
Government of India
വ്യവസായംElectrical Locomotives (at present)
സ്ഥാപിതം1950
സ്ഥാപകൻIndian Railway
ആസ്ഥാനംChittaranjan, Asansol
Area served
India
ParentIndian railways
വെബ്സൈറ്റ്www.clw.indianrailways.gov.in

ഉൽപ്പനങ്ങൾതിരുത്തുക

ലോക്കോമോട്ടീവ്തിരുത്തുക

WAP-7 : 6000 hp, AC, B.G. 140 km/hrs. speed, 3-phase drive or P7[1]

WAP-5 : 5450 hp, 25 kV ac, B.G. 160 km/hr. speed,3-phase drive

WAG-9 : 6000 hp, 25kV ac, B.G.,freight locomotive,100 km/hrs. 3-phase drive

WAG-7 : 5000 hp, 25 kV ac, Broad Gage (BG)1.676m, speed 100 km/hrs. (on Indian Rlys.track).Tap changer/ DC Traction Motor technology

WAP-4 : 5000 hp, 25kV, ac, B.G.1.676 m speed 130 km/hrs., Tap changer / DC Traction Motor technology

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

  1. [1]