ചാൾസ് രണ്ടാമൻ (29 മെയ് 1630 - 6 ഫെബ്രുവരി 1685) [iii] 1649 മുതൽ 1651 വരെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെയും , 1660 -ലെ രാജവാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ 1685-ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, അയർലൻഡ് എന്നിവയുടെയും രാജാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം

Charles II
Charles is of thin build and has chest-length curly black hair
Charles in Garter robes by John Michael Wright or studio, c. 1660–1665
King of England, Scotland and Ireland (more...)
ഭരണകാലം 29 May 1660[i]
6 February 1685
23 April 1661
മുൻഗാമി Charles I (1649)
പിൻഗാമി James II & VII
King of Scotland
ഭരണകാലം 30 January 1649 –
3 September 1651[ii]
കിരീടധാരണം 1 January 1651
മുൻഗാമി Charles I
പിൻഗാമി Military government
ജീവിതപങ്കാളി
(m. 1662)
മക്കൾ
രാജവംശം Stuart
പിതാവ് Charles I of England
മാതാവ് Henrietta Maria of France
ഒപ്പ്

അവലംബങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
  1. The traditional date of the Restoration marking the first assembly of King and Parliament together since the abolition of the English monarchy in 1649. The English Parliament recognised Charles as king by unanimous vote on 2 May 1660, and he was proclaimed king in London on 8 May, although royalists had recognised him as such since the execution of his father on 30 January 1649. During Charles's reign all legal documents stating a regnal year did so as if his reign began at his father's death.
  2. From the death of his father to his defeat at the Battle of Worcester
  3. All dates in this article unless otherwise noted are given in the Julian calendar with the start of year adjusted to 1 January (see Old Style and New Style dates).
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാൾസ്_രണ്ടാമൻ&oldid=3989696" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്