ഒരു വർണ്ണഭേദമില്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷ നിറമാണ് ഗ്രേ അഥവ ചാര നിറം . ചിത്രങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷ നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയതിന്റെ മോണോക്രോം, ബ്ലാക് ആൻഡ് വൈറ്റ് , ഗ്രേസ്കെയിൽ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു.

Grey/Gray
Color icon gray v2.svg
— Commonly represents —
depression, boredom, neutrality, undefinedness, old age, contentment and speed
About these coordinatesAbout these coordinates
— Color coordinates —
Hex triplet #808080
sRGBB (r, g, b) (128, 128, 128)
HSV (h, s, v) (--°, 0%, 50%)
Source HTML/CSS[1]
B: Normalized to [0–255] (byte)

വെബ് കളർതിരുത്തുക

എച്.ടി.എം.എൽ ഭാഷയിൽ ചാരനിറത്തിന്റെ പല വകഭേകദങ്ങളുണ്ട്.

HTML Color Name Sample Hex triplet
(rendered by name) (rendered by hex triplet)
lightgray #D3D3D3
gray #808080
darkgray #A9A9A9
dimgray #696969
lightslategray #778899
slategray #708090
darkslategray #2F4F4F


അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാരനിറം&oldid=3214907" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്