ചവണവളരെച്ചെറിയ വസ്തുക്കളെ പിടിക്കാനോ പൊക്കിയെടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. ഒരു ചെരിയ വസ്തുവിനെ വിരലുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയും ചെറുതാണെങ്കിൽ ചവണ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചവണ ഒരു ഉത്തോലകമാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചവണ&oldid=2364320" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്