ഒരു നക്ഷത്രം വെള്ളക്കുള്ളനായി മാറാനുള്ള ഉയർന്ന ദ്രവ്യമാനപരിധിയാണു ചന്ദ്രശേഖർ സീമ (Chandrasekhar limit). സൂര്യന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 1.44 മടങ്ങ്‌ (1.44) (2.765×1030 kg)വരെ പിണ്ഡമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വയം കത്തിയെരിഞ്ഞ്‌ അവസാനം വെള്ളക്കുള്ളന്മാരായി മാറുംഎന്നാണു ഈ പരിധി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

Radius-mass relations for a model white dwarf. The green curve uses the general pressure law for an ideal Fermi gas, while the blue curve is for a non-relativistic ideal Fermi gas. The black line marks the ultra-relativistic limit.

ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളുടെ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം മൂലം നക്ഷത്രത്തിന്റെ കാമ്പ് തകരാറിലാകുന്നു. നക്ഷത്ര പരിണാമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ തീർന്നു, കാമ്പ് തകരാറിലാവുകയും അത് സാന്ദ്രത കൂടുകയും ചൂടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ സംയോജനത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ കാമ്പിൽ ഇരുമ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു നിർണായക സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. കാമ്പ് മതിയായ സാന്ദ്രത കൈവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗുരുത്വാകർഷണ തകർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി മർദ്ദം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.


[1]

[1]


  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhar_limit. Missing or empty |title= (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചന്ദ്രശേഖർ_സീമ&oldid=3313615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്