ഘമാസ്(രാഗം)

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് ഘമാസ്. പൊതുവിൽ 28ആം മേളകർത്താരാഗമായ ഹരികാംബോജിയുടെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. [1][2]

ഘടന, ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
 
Parent scale Harikambhoji with shadjam at C

ആരോഹണത്തിൽ ഋഷഭം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാഗമാണ് ഘമാസ്. ഇതൊരു വക്ര - ഷാഡവ - സമ്പൂർണ രാഗമാണ്.

  1. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  2. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘമാസ്(രാഗം)&oldid=3611090" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്