നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ലിൻവില്ലിനടുത്തുള്ള നോർത്ത് കരോലിന സംസ്ഥാന പാർക്ക് ആണ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ.[1] 5,946 അടി (1,812 മീ.) ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അപ്പലാച്ചിയൻ പർവ്വതനിരകളുടെ പ്രധാന ചങ്ങലകളിലൊന്നായ ബ്ലൂ റിഡ്ജ് മലനിരകളുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് ഇത്.

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ
Grandfather Mountain-27527-1.jpg
Highest point
Elevation5,946 അടി (1,812 മീ)
Prominence2,444 അടി (745 മീ)
Coordinates36°06′40″N 81°48′41″W / 36.11111°N 81.81139°W / 36.11111; -81.81139
Geography
LocationAvery / Caldwell / Watauga counties, North Carolina, U.S.
Parent rangeBlue Ridge Mountains
Topo mapUSGS Grandfather Mountain
Climbing
Easiest routeHike

സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയുടെ കാലഘട്ടംതിരുത്തുക

2008 വരെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവ്വതം സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രകൃതി സംരക്ഷണകേന്ദ്രവും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു. 1952-ൽ ഹഗ് മോർട്ടൻ നിർമ്മിച്ച അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൈൽ ഉയരമുള്ള സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണിത്. പർവതത്തിലെ രണ്ട് പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ ഈ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കാറ്റിൽ ആടുന്ന പ്രവണത കാരണം "സ്വിംഗിംഗ്" പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മോർട്ടൻ തന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് പർവ്വതം അവകാശമാക്കുകയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2006 ജൂൺ 1 ന് 85 ആം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. മോർട്ടന്റെ മരണശേഷം, ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ, മിൽ‌ഡ്രഡ് ബിയർ, കൂടാതെ പർവതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു പല വശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തന്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ചാപ്പൽ ഹില്ലിലെ നോർത്ത് കരോലിന സർവകലാശാലയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.[2]

നോർത്ത് കരോലിന സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്തിരുത്തുക

2008 സെപ്റ്റംബർ 29 ന് നോർത്ത് കരോലിന ഗവർണർ മൈക്ക് ഈസ്ലി, ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിന്റെ അവികസിത ഭാഗങ്ങളിൽ 2,600 ഏക്കർ (11 കിലോമീറ്റർ 2) മോർട്ടൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 12 മില്യൺ ഡോളറിന് വാങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.[3]ഈ പ്രദേശം നോർത്ത് കരോലിന സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇത് 34 മത് നോർത്ത് കരോലിന സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കായി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസ നേച്ചർ പാർക്കായി യാത്രാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തുടരുന്നതിന് മോർട്ടൻ കുടുംബം മൗണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീവർഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് 2009-ൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിതമായി.[4]സംസ്ഥാന പാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പർവതത്തിന്റെ "ബാക്ക്‌കൺട്രി" ഭാഗം ഇപ്പോൾ പതിവായി (അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ) സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് റേഞ്ചർമാരും മറ്റ് സംസ്ഥാന നിയമപാലകരും പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നു.

വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, "ബാക്ക്‌കൺട്രി" എന്ന് പൊതുവായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന പർവതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. കൂടാതെ പർവതത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന "ആകർഷണ വശത്തെ" സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും ആദ്യം ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണ അവകാശവും ഇത് നേടി. കൂടാതെ, മോർട്ടൻ കുടുംബം പുതിയ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാനും അതിലേക്കുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറാനും സമ്മതിച്ചു. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിലെ ചില പരമ്പരാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന പാർക്ക് മാനേജുമെന്റ് നയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ പർവ്വതം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരമായി സംസ്ഥാനം ഈ ക്രമീകരണം നടത്തി.

2011 സെപ്റ്റംബർ 18 ന്, പാർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് ഏരിയയ്ക്കായി ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ഘാടന ആഘോഷം നടന്നു. [5] ഇത് എൻ‌സി 105 ലെ പ്രൊഫൈൽ ട്രയൽ-ഹെഡിൽ നിന്ന് [6] 3 മൈൽ (4.8 കിലോമീറ്റർ) അകലെയാണ്.

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീവർഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻതിരുത്തുക

നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ലിൻവില്ലിൽ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതനിരയെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മോർട്ടൻ കുടുംബം 2009-ൽ [7] സ്ഥാപിച്ച 501 (സി) ലാഭരഹിത സ്ഥാപനമാണ് ഗ്രാന്റ്ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീവർഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ. മൈൽ ഹൈ സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്, നേച്ചർ മ്യൂസിയം, അനിമൽ ഹാബിറ്ററ്റ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 720 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ടിക്കറ്റിന്റെയും സുവനീറുകളുടെയും വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവ്വതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും അതിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലേക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.[8]

2014-ൽ അംഗീകരിച്ച ഗ്രാൻഡ്‌ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീവർഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ദൗത്യ പ്രസ്താവന ഇതാണ്: "ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും മനസിലാക്കാനും വിലമതിക്കാനും അതിഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നു"[9].ഏഴ് അംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് സ്റ്റീവർഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഭൗതികമായ സവിശേഷതകൾതിരുത്തുക

 
The southern face of Grandfather Mountain.

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവ്വതം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5,946 അടി ഉയരത്തിലാണ്. ഗണ്യമായ ഉയർച്ച കാരണം 16 വ്യത്യസ്ത പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. നിമ്‌നോന്നതമായ സ്ഥലത്തിന് പേരുകേട്ട ഈ പർവ്വതത്തിൽ നിരവധി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഹകളും ശ്രദ്ധേയമായ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. 200 മൈൽ (മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ) സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വേഗതയിൽ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവ്വതം "ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉപരിതല കാറ്റിന്റെ വേഗത" അനുഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ, ഈ ഉയർന്ന കാറ്റ് റെക്കോർഡിംഗുകളിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ അവരുടെ കാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ നവീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ആകർഷണത്തിന്റെ സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ പർവതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാറ്റിന്റെ വേഗത രേഖപ്പെടുത്താനിടയില്ല. ഇത് ഉപകരണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനത്തിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു 684 ലംബ അടി കൂടി നീളുന്നു.

പർ‌വ്വതത്തിന്റെ പ്രാഥമിക മാസിഫ് (റിഡ്ജ്) ഏകദേശം വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ കാലോവേ പീക്ക് (5,964 അടി), ആർട്ടിക് വിൻ‌ഡോ പീക്ക് (5,949 അടി), മാക്രെ പീക്ക് (5,844 അടി), ലിൻ‌വില്ലെ പീക്ക് (5,295 അടി). എന്നീ നാല് കൊടുമുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള കാലോവേ, ആർട്ടിക് വിൻ‌ഡോ കൊടുമുടികളേക്കാൾ ഉയർന്നതല്ലെങ്കിലും, വടക്ക്, തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലേശകരവും ദൃശ്യമാകാത്തതുമായ ഇടവഴി കാരണം മാൿറെയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിൽ രണ്ട് നദികളുടെ അത്യുന്നതഭാഗം ഉണ്ട്. ലിൻവില്ലെ നദി, കിഴക്ക് ഒഴുകുന്നു. വാടൗഗ നദി പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു. അപ്പർ ബൂൺ ഫോർക്ക്, ലിറ്റിൽ വിൽസൺ ക്രീക്ക്, വിൽസൺ ക്രീക്ക് (നോർത്ത് കരോലിന), സ്റ്റാക്ക് റോക്ക് ക്രീക്ക്, എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി താഴ്ന്ന അരുവികൾ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ ചരിവുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

നോർത്ത് കരോലിനയിലെ 5000 'ന് മുകളിലുള്ള നിരവധി പർവതശിഖരങ്ങൾ പോലെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിന് മുകളിൽ, സതേൺ അപ്പലാചിയൻ സ്പ്രൂസ്-ഫിർ വനത്തിൽ ഒരു "ദ്വീപ്" രൂപംപ്രാപിക്കുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോൺ-നേറ്റീവ് ബൽസം കമ്പിളി അഡെൽജിഡ് വന്നതോടുകൂടി വനം വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ഈ ബയോമിന്റെ അവശിഷ്ടം ഇപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സരളവൃക്ഷങ്ങളിൽ പലതും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉയർന്ന കാറ്റിനാൽ സ്ഥിരമായി വളയുന്നു. സരളവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഈ "പർവതനിര ദ്വീപ്" ബയോമുകൾ ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റ് പല സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായ ആവാസവ്യവസ്ഥയാകുന്നു.

 
Looking south from Linville Peak on Grandfather Mountain.

പ്രവേശനംതിരുത്തുക

മൈൽ ഹൈ സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടുന്ന പർവതത്തിന്റെ ആകർഷണ വശത്ത് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ എൻട്രൻസ് റോഡ് വഴി പ്രവേശിക്കാം. പ്രവേശന ഫീസ് പ്രധാന ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു. വർഷത്തിന്റെ അവസാനകാലം, ശീതകാലം, വസന്തകാലം എന്നിവയിലെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാന പാർക്കായി നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന "ബാക്ക്‌കൺട്രി" പ്രദേശത്ത് കാൽനടയാത്രയും ക്യാമ്പിംഗും സൗജന്യമാണ്. ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ എല്ലാ ട്രയൽ ഹെഡുകളിലും ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആകർഷണത്തിലൂടെ പാർക്കിൽ പ്രവേശിക്കാനോ പുറത്തുപോകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രവേശനം നൽകണം. പർ‌വ്വതങ്ങൾ‌ മുഴുവനും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വർഷങ്ങളിൽ‌, കാൽനടയാത്രക്കാരും ക്യാമ്പർ‌മാരും ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതായുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് റേഞ്ചറുകളിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിലൂടെ പാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഉയർന്ന കാറ്റ് കാരണം ഉയർന്ന എലവേഷൻ ക്യാമ്പ് സൈറ്റുകളിൽ തീ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബ്ലൂ റിഡ്ജ് പാർക്ക്‌വേയുടെ 300 മൈൽ‌പോസ്റ്റിൽ ബൂൺ ഫോർക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കിഴക്ക് വശത്തെ പാതകൾ വഴി പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ശൈത്യകാലത്ത് പാർക്ക്‌വേ അടയ്‌ക്കുമ്പോൾ, ഹൈവേ 221 ലെ സെറിനിറ്റി ഫാമിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അസുത്സി നടപ്പാതയിലൂടെ ഈ നടപ്പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കാലോവേ കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കിഴക്ക് റൂട്ട് ഡാനിയൽ ബൂൺ സ്കൗട്ട് നടപ്പാതയിലേക്ക് തനവ ട്രയൽ പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. പാറ മുഖങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ നിശ്ചിത ഗോവണി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ, കുത്തനെയുള്ളതും എന്നാൽ മനോഹരവുമായ ഓപ്ഷൻ ക്രാഗ്‌വേ നടപ്പാതയാണ്. അത് ഇടുങ്ങിയതും പാറക്കെട്ടുകളുള്ളതുമാണ്. പക്ഷേ ബൂൺ ഫോർക്ക് ബൗളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ "മെഡിസിൻ വാലി" മികച്ച കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.

കവലയിൽ നിന്ന് 0.7 മൈൽ വടക്ക് എൻ‌സി 105 ലൂടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ പാതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അവിടെ "പ്രൊഫൈൽ പാർക്കിംഗ്" എന്ന് വായിക്കുന്ന മഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു തടി ചിഹ്നമുണ്ട്. ഇത് പ്രൊഫൈൽ ട്രയലിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ നടപ്പാതയെ കലോവേ പീക്കിന് 0.4 മൈൽ തെക്കും ആറ്റിക് വിൻ‌ഡോ പീക്കിന് വടക്ക് 0.8 മൈലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 3.1 മൈൽ ക്രമമായി കയറുന്നു. ഇത് കടന്നുപോകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ "പ്രൊഫൈൽ കാഴ്‌ച" എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു മനുഷ്യ മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ശിലാ സവിശേഷതയാണ്.

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ നടപ്പാത കാലോവേ കൊടുമുടിക്കും സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജിനും (ലിൻവില്ലെ കൊടുമുടി) ഇടയിലുള്ള 2.4 മൈൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വഴിയിൽ ആറ്റിക് വിൻഡോയും മാക്രെ കൊടുമുടികളും എത്തുന്നു. ഈ പാത മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ക്ലേശകരവുമാണ്. ഗണ്യമായ കുത്തനെയുള്ള ഉയർന്ന ഭൂമി നേട്ടത്തിനും നഷ്ടത്തിനും പുറമേ, വളരെ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരവധി വലിയ മലഞ്ചെരിവുകളുടെ തുടർച്ച, തകർന്ന പാറക്കല്ലുകൾ മുറിച്ചുകടക്കൽ, ഉറപ്പിച്ച ഗോവണി, കേബിളുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവ ട്രയൽ ഉപാധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ 2.4 മൈലുകൾ സാധാരണ കാൽനടയാത്രയുടെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ പാത വിപുലമായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ, (ശൈത്യകാലത്തും വസന്തകാലത്തും ഉടനീളം), ഐസ് ഷീറ്റുകളുടെ ഗണ്യമായ രൂപീകരണം, മഞ്ഞ് അടിഞ്ഞു കൂടൽ, ഇടയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപരത, എന്നിവ കാരണം പരിചയസമ്പന്നരായ, വിദഗ്ദ്ധരായ കാൽനടയാത്രക്കാർ മാത്രമേ ഈ പാതയിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ശ്രദ്ധേയമായി, 2011 ന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ, സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് സേവനം മാക്രെ കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള ട്രയൽ പ്രവേശനം അടച്ചു. എൻ‌സി ജനറൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമലംഘകരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് ക്ലോഷർ നോട്ടീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ആകർഷണങ്ങൾതിരുത്തുക

 
Mile-High Swinging Bridge

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലാൻഡ് ഗെയിമുകളിലൊന്നായ Scottish ഗ്രാൻഡ്‌ഫാദർ മൗണ്ടൻ ഹൈലാൻഡ് ഗെയിംസ് ഓരോ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. പർവതത്തിന് ചുറ്റും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പരമ്പരാഗത സ്കോട്ടിഷ് ഗെയിമുകളും സംഗീതവും അവതരിപ്പിച്ച പല പയനിയർമാരുടെയും സ്കോട്ടിഷ് വംശജരെ ഹൈലാൻഡ് ഗെയിംസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായ ഉയർന്ന പ്രദേശവും (സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതും) കിൽട്സിലും മറ്റ് സ്കോട്ടിഷ് റീജാലിയയിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ വലിയ ശതമാനം കാരണം ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ ഗെയിമുകളെ അമേരിക്കയിലെ "മികച്ച" ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മറ്റേതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബ നിരകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ "വംശങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ" ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പർ‌വ്വതത്തിലെ നിരവധി കൊടുമുടികളിലൊന്നിലേക്ക് (ലിൻ‌വില്ലെ പീക്ക്) തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പാത നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ സന്ദർശകർക്ക് ഒരു മ്യൂസിയം, പ്രസിദ്ധമായ "മൈൽ ഉയരമുള്ള സ്വിംഗിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്", 100 മൈൽ (160 കിലോമീറ്റർ) വരെ കാഴ്ചകൾ എന്നിവ കാണാനാകും - വ്യക്തമായ ദിവസം, ഷാർലറ്റിന്റെ നഗര സ്കൈലൈൻ കാണാൻ കഴിയും. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടെയ്ൻ ഗോൾഫ്, കൺട്രി ക്ലബ് എന്നിവയെയും കാണാൻ കഴിയും. രണ്ട് 18-ഹോൾ ഗോൾഫ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവും. ഓരോന്നും എല്ലിസ് മാപ്പിൾസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. കരോലിനസിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പർവത കോഴ്‌സായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴ്‌സ് സ്ഥിരമായി പദവി നൽകുന്നു.

 
Two river otters seen swimming underwater in the wildlife exhibit at Grandfather Mountain State Park, North Carolina

കൊടുമുയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വന്യജീവി പ്രദർശനങ്ങളും പിക്നിക് പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടനിൽ കറുത്ത കരടി, റിവർ ഒട്ടർ, കൂഗർ, വെള്ളത്തലയൻ കടൽപ്പരുന്ത്, എൽക്ക് എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി ആറ് പാരിസ്ഥിതിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

മിൽ‌ഡ്രഡ് ബിയർ 1968-ൽ അറ്റ്ലാന്റ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് 2 ആം വയസ്സിൽ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിൽ എത്തി. ആർതർ സ്മിത്ത് ഷോയിലെ അഭിനേതാവായ റാൽഫ് സ്മിത്താണ് പേര് നൽകിയത്. അവരുടെ ഒരു ഗാനത്തിന് മിൽ‌ഡ്രെഡിനെ ചിത്രീകരിച്ചു. മിൽ‌ഡ്രെഡിനായി 2 ഏക്കർ ആവാസവ്യവസ്ഥ 1973-ൽ ചേർത്തു. 1993 ൽ 26 ആം വയസ്സിൽ മിൽ‌ഡ്രെഡ് മരിച്ചു.[10]

1940 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരെ നാരോ ഗേജ് ഈസ്റ്റ് ടെന്നസി, വെസ്റ്റേൺ നോർത്ത് കരോലിന റെയിൽ‌റോഡ് ("ട്വീറ്റ്‌സി" എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ET & WNC) ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിനും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും സേവനം നൽകി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിനോദയാത്രക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അവധിക്കാല ഇടമാക്കി മാറ്റാൻ റെയിൽ‌വേ സഹായിച്ചു. 1994-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോറസ്റ്റ് ഗമ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ പർവത റോഡിൽ ഓടുന്ന രംഗം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു.

കാലാവസ്ഥതിരുത്തുക

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ പർവതത്തിന് ഈർപ്പമുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര കാലാവസ്ഥയാണ്. മറ്റ് നോർത്ത് കരോലിനയേക്കാൾ തണുത്തതാണ്. ശൈത്യകാലം തണുപ്പും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് സൗമ്യവുമാണ്. പർ‌വ്വതത്തിൽ വർഷം മുഴുവനും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു. ജൂൺ, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിലും ലഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ശരാശരി 3 ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ മഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു. സീസണിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പുതിയതുമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച യഥാക്രമം 1964 സെപ്റ്റംബർ 10, 1967 മെയ് 27 തീയതികളിലാണ് സംഭവിച്ചത്.[11]

Grandfather Mountain, North Carolina (Elevation 5,300ft) പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ
മാസം ജനു ഫെബ്രു മാർ ഏപ്രി മേയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗ സെപ് ഒക് നവം ഡിസം വർഷം
റെക്കോർഡ് കൂടിയ °F (°C) 63
(17)
67
(19)
76
(24)
80
(27)
86
(30)
88
(31)
89
(32)
91
(33)
83
(28)
75
(24)
69
(21)
63
(17)
91
(33)
ശരാശരി കൂടിയ °F (°C) 35.6
(2)
37.9
(3.3)
44.4
(6.9)
53.2
(11.8)
60.5
(15.8)
67.3
(19.6)
70.5
(21.4)
69.4
(20.8)
63.5
(17.5)
55.4
(13)
47.3
(8.5)
38.7
(3.7)
53.6
(12)
ശരാശരി താഴ്ന്ന °F (°C) 19.9
(−6.7)
22.2
(−5.4)
28.7
(−1.8)
37.4
(3)
46.7
(8.2)
54.5
(12.5)
57.8
(14.3)
57.1
(13.9)
51.2
(10.7)
41.3
(5.2)
32.6
(0.3)
23.6
(−4.7)
39.4
(4.1)
താഴ്ന്ന റെക്കോർഡ് °F (°C) −32
(−36)
−29
(−34)
−20
(−29)
2
(−17)
17
(−8)
31
(−1)
38
(3)
33
(1)
24
(−4)
10
(−12)
−12
(−24)
−28
(−33)
−32
(−36)
മഴ/മഞ്ഞ് inches (mm) 4.28
(108.7)
4.39
(111.5)
5.19
(131.8)
5.02
(127.5)
5.45
(138.4)
6.31
(160.3)
5.86
(148.8)
5.80
(147.3)
5.98
(151.9)
4.27
(108.5)
4.58
(116.3)
4.10
(104.1)
61.23
(1,555.2)
മഞ്ഞുവീഴ്ച inches (cm) 13.7
(34.8)
13.0
(33)
7.9
(20.1)
6.0
(15.2)
0.5
(1.3)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0.4
(1)
2.4
(6.1)
9.6
(24.4)
53.5
(135.9)
ഉറവിടം: The Western Regional Climate Center[12]

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാന പാർക്കുകളും വനങ്ങളുംതിരുത്തുക

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിന്റെ 30 മൈലിനുള്ളിൽ (48 മീറ്റർ) ഇനിപ്പറയുന്ന സംസ്ഥാന പാർക്കുകൾ കാണാം.

എൽക്ക് നോബ് സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്
ലേക് ജെയിംസ് സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്
മൗണ്ട് ജെഫേഴ്സൺ സ്റ്റേറ്റ് നാച്ചുറൽ ഏരിയ
ന്യൂ റിവർ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്

ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ മൗണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിൽ നിന്ന് 110 മൈൽ (177 മീ.) മൈൽ അകലെയാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവ:

ഡ്യുപോണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് (about 106 mile (171 കി.മീ)).
ബ്രെവാർഡ് (about 110 mile (177 കി.മീ)). പിസ്ഗ ദേശീയ വനത്തിലെ നിരവധി നടപ്പാതകൾക്ക് സമീപമാണ് ബ്രെവാർഡ് നഗരം.

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. U.S. Geological Survey Geographic Names Information System: Grandfather Mountain
 2. University of North Carolina at Chapel Hill Photographic Archives http://www.lib.unc.edu/blogs/morton/
 3. http://www.charlotteobserver.com/408/story/219105.html
 4. "Grandfather Mountain State Park". North Carolina Department of Environment and Natural Resources. ശേഖരിച്ചത് 2009-10-31.
 5. Morris, Peter W. (September 8, 2011). "Grandfather Mountain State Park Office Opens September 18". High Country Press. Boone, NC. ശേഖരിച്ചത് September 19, 2011.
 6. Trail Descriptions: West Side Trails
 7. http://www.secretary.state.nc.us/Search/filings/9097733
 8. http://www.grandfathermountain.org/about-us/what-is-grandfather-mountain/
 9. http://www.grandfathermountain.org/about-us/not-for-profit/mission-statement/
 10. Neufeld, Rob (July 18, 2017). "Portrait of the Past: Mildred the Bear, 1968". Asheville Citizen-Times. ശേഖരിച്ചത് July 19, 2017.
 11. "Weather Records | GRANDFATHER MOUNTAIN : Wonders Never Cease" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2020-03-13.
 12. "Seasonal Temperature and Precipitation Information". Western Regional Climate Center. ശേഖരിച്ചത് November 18, 2013.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ_മൗണ്ടൻ&oldid=3373441" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്