ഗ്നൂ വിജ്ഞാപനം

റിച്ചാ‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍ എഴുതിയ വിജ്ഞാപനം

ഗ്നൂ സം‌രംഭത്തിന്റെ നിർവചനവും, ലക്ഷ്യങ്ങളും വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് റിച്ചാർഡ്‌ മാത്യൂ സ്റ്റാൾമാൻ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖയാണു ഗ്നൂ വിജ്ഞാപനം[1]. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംബന്ധമായ തത്ത്വശാസ്ത്ര രേഖകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഇതിനെ കരുതുന്നു. ഇമാക്സ്‌ പോലുള്ള ഗ്നൂ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ ഈ വിജ്ഞാപനം അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇത് വെബ്ബിലും ലഭ്യമാണ്. ഗ്നു സ്വതന്ത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗ്നു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തവും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്നു മാനിഫെസ്റ്റോ 1985 മാർച്ചിൽ ഡോ. ഡോബിന്റെ ജേണൽ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടൂളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു അടിസ്ഥാന ദാർശനിക സ്രോതസ്സ് എന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകുന്നു.[2][3][4][5][6][7]

ഗ്നൂ ചിഹ്നം

ഇമാക്സ് പോലെയുള്ള ഗ്നു സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിനൊപ്പം ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് പൊതുവായി ലഭ്യമാണ്.[1]

പശ്ചാത്തലം

തിരുത്തുക

ഗ്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്‌ഷ്യം ഗ്നു യുണിക്സ് അല്ല, എന്ന വാദം നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്നൂ വിജ്ഞാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്നു ഗ്നു പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സ്റ്റാൾമാൻ വിശദീകരുക്കുന്നു. ഗ്നു മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 1983 സെപ്തംബർ 27-ന് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗ്നു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി യൂസ്നെറ്റ് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ഇമെയിൽ രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.[8] സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാൾമാന്റെ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മേൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രണവും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം (ലിഖിത നിർവചനം ഫെബ്രുവരി 1986 വരെ നിലവിലില്ലെങ്കിലും).[9] ഈ ആശയങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജോലി, പണം, പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഹാർഡ്‌വെയർ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയത്.

ഗ്നു മാനിഫെസ്റ്റോ 1985-ൽ അതിന്റെ പേരും പൂർണ്ണമായ രേഖാമൂലമുള്ള രൂപവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും 1987-ൽ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചു.[1]

  1. 1.0 1.1 1.2 Stallman, Richard (March 1985). "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)". Gnu.org. Retrieved 2011-10-18.
  2. Bustillos, Maria (2015-03-17). "The GNU Manifesto Turns Thirty". The New Yorker (in ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 0028-792X. Retrieved 2019-10-07.
  3. "Trisquel GNU/Linux flies the flag for software freedom". Computerworld. Archived from the original on 2019-10-07. Retrieved 2019-10-07.
  4. "LWN: Interview with Richard M. Stallman". lwn.net. Retrieved 2019-10-07.
  5. "Developer interview: DOS is (long) dead, long live FreeDOS". Computerworld. Archived from the original on 2019-10-07. Retrieved 2019-10-07.
  6. "CNN - Apple warms up to open source community - June 16, 1999". www.cnn.com. Retrieved 2019-10-07.
  7. "Red Hat: open source genesis, to mainstreaming revelations - Open Source Insider". www.computerweekly.com. Retrieved 2019-10-07.
  8. Stallman, Richard. "Initial announcement of the GNU Project". www.gnu.org (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2019-02-07.
  9. Stallman, Richard M. (February 1986). "GNU's Bulletin, Volume 1 Number 1". Gnu.org. p. 8. Retrieved 2019-02-08.

പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്നൂ_വിജ്ഞാപനം&oldid=3942135" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്