അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണകാലത്ത് പ്രഷ്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സംഘടനയാണ് ഗസ്റ്റപ്പോ. രാജ്യത്തിനു് ഹാനികരമാ‍യ എല്ലാ പ്രവണതകളും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. 1933 ഏപ്രിൽ 23 നാണ് ഗസ്റ്റപ്പോ നിലവിൽ വന്നത്.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഗസ്റ്റപ്പൊവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീതിന്യായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനപരിധിക്ക് അതീതമായിരുന്നു. ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നിയമനടപടികൾ കൂടാതെ ആളുകളെ കോൺസൻ‌ട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും തടവിലാക്കുവാൻ അധികാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് 45000 പേരെ ചേർത്ത് ഗസ്റ്റപ്പോ വികസിപ്പിച്ചു. ഇതുമൂലം ,കീഴടക്കിയ യൂറോപ്പിലെ ജൂതന്മാരെയും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെയും സ്വവർഗ്ഗരതിക്കാരെയും ശിക്ഷിക്കാനോ വധിക്കാനോ ഈ അംഗബലം കാരണമായി.

ഗസ്റ്റപ്പോവിന്റെ തലവന്മാർ തിരുത്തുക

 
Rudolf Diels first Commander of the Gestapo 1933-1934

റുഡോൾഫ് ഡയത്സ് ആണ് ഗസ്റ്റപ്പോവിന്റെ ആദ്യത്തെ തലവൻ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗസ്റ്റപ്പോ&oldid=3346907" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്