ക്രിപ്റ്റൺ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ക്രിപ്റ്റൺ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രിപ്റ്റൺ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1713412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്