ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ക്യാച്ച്. ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താവുക എന്നത് ക്രിക്കറ്റിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങളിലെ 32-ആം നിയമമാണ് ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താവുന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ബാറ്റിലോ, ബാറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗവിലോ കൊള്ളുന്ന പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഏതെങ്കിലുമൊരു ഫീൽഡർ പിടിയിലൊതുക്കിയാൽ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്തായതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു. ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്തായ പന്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ നേടിയ റൺസ് സ്കോറിനൊപ്പം പരിഗണിക്കില്ല.

An Australian fielder runs to take a catch
New Zealand fast bowler Shane Bond about to dismiss Mohammad Yousuf caught and bowled

ക്യാച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ തിരുത്തുക

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താകുന്നില്ല;

  • ആ പന്ത് നോബോളോ, ഡെഡ്ബോളോ ആയി വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ.
  • ബാറ്റ്സ്മാൻ തന്റെ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ ബാറ്റ് പിടിച്ചിരിന്നുന്ന ഗ്ലൗ ഉപയോഗിച്ചോ പന്തിനെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ.
  • ഫീൽഡർ പിടിയിലൊതുക്കും മുൻപ് പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്പർശിച്ചാൽ.
  • പന്ത് ഫീൽഡറുടെ പിടിയിലൊതുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ.
  • പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിനു പുറത്ത് പോയാൽ.
  • ഒരു ഫീൽഡർ പന്ത് പിടിയിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ബൗണ്ടറി രേഖയിലോ പുറത്തോ സ്പർശിച്ചാൽ.
  • പന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡറുടെ ഹെൽമറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉയർന്ന ശേഷം പിടിച്ചാൽ.

അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ തിരുത്തുക

ബാറ്റ്സ്മാനെ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയാൽ കോട്ട് ബിഹൈൻഡ് എന്നും. പന്ത് എറിഞ്ഞ ബൗളർ തന്നെ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കിയാൽ കോട്ട് ആൻഡ് ബൗൾഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

അവലംബം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്യാച്ച്&oldid=3139049" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്