ഒരു ഡച്ച് പ്രഭുവും, ജീവശാസ്ത്രകാരനും, മ്യൂസിയം ഡിറക്ടറുമായിരുന്നു കോൺറാഡ് ജേക്കബ് ടെമിങ്ക് (Coenraad Jacob Temminck) (Dutch pronunciation: [ˈkunraːt ˈjaːkɔp ˈtɛmɪŋk];[1] 31 മാർച്ച് 1778 – 30 ജനുവരി 1858).[2]

Coenraad Jacob Temminck
ജനനം(1778-03-31)31 മാർച്ച് 1778
മരണം30 ജനുവരി 1858(1858-01-30) (പ്രായം 79)
പൗരത്വംNetherlands
ശാസ്ത്രീയ ജീവിതം
പ്രവർത്തനതലംZoology
സ്ഥാപനങ്ങൾNational Natural History Museum at Leiden
ശ്രദ്ധേയരായ വിദ്യാർത്ഥികൾHermann Schlegel
രചയിതാവ് abbrev. (zoology)Temminck

ജീവചരിത്രം

തിരുത്തുക
 • Catalogue systématique du cabinet d’ornithologie et de la collection de quadrumanes, avec une courte description des oiseaux non-décrits. Sepps, Amsterdam 1807.
 • Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés. Sepps, Amsterdam 1808–15.
 • Manuel d'ornithologie  ou  Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe. Sepps & Dufour, Amsterdam, Paris 1815–40.
 • Observations sur la classification méthodique des oiseaux et remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire. Dufour, Amsterdam, Paris 1817.
 • Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon. Dufour & d'Ocagne, Paris 1821.
 • Atlas des oiseaux d'Europe, pour servir de complément au Manuel d'ornithologie de M. Temminck. Belin, Paris 1826–42.
 • Monographies de mammalogie. Dufour & d'Ocagne, Paris, Leiden 1827–41.
 • Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux. Levrault, Paris 1838.
 • Iconographie ornithologique ou nouveau recueil général de planches peintes d'oiseaux Paris, 1845-1849.
 • Coup-d'oeil général sur les possessions néerlandaises dans l'Inde archipélagique. Arnz, Leiden 1846–49.
 • Esquisses zoologiques sur la côte de Guiné ... le partie, les mammifères. Brill, Leiden 1853.
 • Las Posesiones holandesas en el Archipiélago de la India. Manila 1855.

പുസ്തകങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 • Catalogue systématique du cabinet d’ornithologie et de la collection de quadrumanes, avec une courte description des oiseaux non-décrits. Sepps, Amsterdam 1807.
 • Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés. Sepps, Amsterdam 1808–15.
 • Manuel d'ornithologie  ou  Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe. Sepps & Dufour, Amsterdam, Paris 1815–40.
 • Observations sur la classification méthodique des oiseaux et remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire. Dufour, Amsterdam, Paris 1817.
 • Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon. Dufour & d'Ocagne, Paris 1821.
 • Atlas des oiseaux d'Europe, pour servir de complément au Manuel d'ornithologie de M. Temminck. Belin, Paris 1826–42.
 • Monographies de mammalogie. Dufour & d'Ocagne, Paris, Leiden 1827–41.
 • Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux. Levrault, Paris 1838.
 • Iconographie ornithologique ou nouveau recueil général de planches peintes d'oiseaux Paris, 1845-1849.
 • Coup-d'oeil général sur les possessions néerlandaises dans l'Inde archipélagique. Arnz, Leiden 1846–49.
 • Esquisses zoologiques sur la côte de Guiné ... le partie, les mammifères. Brill, Leiden 1853.
 • Las Posesiones holandesas en el Archipiélago de la India. Manila 1855.

ടെമിങ്കിന്റെ പേരിലുള്ള സ്പീഷിസുകൾ

തിരുത്തുക

A large number of animals were named for Temminck in the 19th century. Among those still in use are:[3]

In 1868 the English naturalist Charles Darwin denied incorrectly the existence of a tailless mutant of Ceylon junglefowl, described in 1807 by Temminck.[5]

 1. First two words in isolation: [ˈkunraːt ˈjaːkɔp].
 2. Gasso Miracle, M.E. 2008 The significance of Temminck's work on biogeography: Early nineteenth century natural history in Leiden, the Netherlands. Journal of the History of Biology 41(4):677–716
 3. Grayson, Mike. "A ZOOLOGICAL "WHO WAS WHO"". docs.google.com. p. 14. Archived from the original on 2016-12-24. Retrieved 24 December 2016.
 4. Beolens, Bo; Watkins, Michael; Grayson, Michael (2011). The Eponym Dictionary of Reptiles. Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. ("Temminck", p. 263).
 5. Grouw, Hein van, Dekkers, Wim & Rookmaaker, Kees (2017). On Temminck’s tailless Ceylon Junglefowl, and how Darwin denied their existence. Bulletin of the British Ornithologists’ Club (London), 137 (4), 261-271. https://doi.org/10.25226/bboc.v137i4.2017.a3

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
ദ്വിതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ