കോണത്തുകുന്ന്‌

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളാങ്ങല്ലുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കോണത്തുകുന്ന് .

അവലംബങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോണത്തുകുന്ന്‌&oldid=3344948" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്