കൊളവയൽ

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്കിലെ അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ജായത്തിൽ സ്ഥതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് കൊളവയൽ. പഴയകാലത്ത് അവിടെ മുഴുവൻ വയൽ ആയതു കൊണ്ടാണ് ആ പ്രദേശത്തിന് അങ്ങനെയൊരു പേര് വന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊളവയൽ&oldid=3316745" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്