ഒരു അസംസ്കൃതവസ്തുവിൽ നിന്ന് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രൂപമോ അലങ്കാരമോ ശില്പമോ പോലുള്ളവ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് കൊത്തുപണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ വസ്തുവിൽനിന്ന് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏത് വസ്തുവും ഇപ്രകാരം ചെത്തിയെടുക്കുകയോ കൊത്തിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാനാവും. കല്ല്, തടി എന്നിവയിലാണ് പ്രധാനമായും കൊത്തുപണി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂശകളിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ശില്പകലയിലെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് കൊത്തുപണി. കൊത്തുപണി പക്ഷേ , ഏറെ അധ്വാനം നിറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്[2]

മാർബിൾ കല്ല് കൊത്തുപണികൾക്കും വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും പേരുകേട്ട ദിൽവര ജെയിൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. [1]

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Jainism and Jain Architecture. 2018-01-09. ISBN 9781387503421.
  2. Daniel Marcus Mendelowitz, Children Are Artists: An Introduction to Children's Art for Teachers and Parents (1953), p. 136.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊത്തുപണി&oldid=4083280" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്