കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ. കെ. വി. പത്രോസ്. തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ശ്രീ പത്രോസ്. കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ നയിച്ച ഒരു നേതാവാണെങ്കിലും അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടു പോയി. [1] കുന്തക്കാരൻ പത്രോസ് എന്നും കേരള സ്റ്റാലിൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. കെ. വി. പത്രോസ് കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും - ജി. യദുകുല കുമാർ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കെ._വി._പത്രോസ്&oldid=3424656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്