കൂർഗ് സംസ്ഥാനം Coorg State 1950 മുതൽ 1956 വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. . 1950 ജനുവരി 26നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്നപ്പോൾ അന്നു നിലനിന്നിരുന്ന മിക്ക പ്രവിശ്യകളും പരസ്പരം ചേർത്ത് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽവന്നു. അങ്ങനെ കൂർഗ് പ്രവിശ്യ കൂർഗ് സംസ്ഥാനമായി. ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിരുന്നത് ചീഫ് കമ്മിഷണർ ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം മടിക്കേരി ആയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തലവൻ. സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം, 1956 പ്രകാരം 1956 നവംബർ 1 മുതൽ ഈ സംസ്ഥാനം നിർത്തലാക്കി ഈ പ്രദേശം മൈസൂർ (പിന്നീട് 1973ൽ മൈസൂർ കർണ്ണാടക ആയി പേരു മാറ്റി) സംസ്ഥാനത്തോടു ചേർത്തു. ഇന്ന് കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ല മാത്രമാണ് കൂർഗ്.

Coorg State
State of India
1947–1956

Location of Coorg in India
ചരിത്രം
ഗവണ്മെന്റ്
Chief Minister 
• 1950-1956
C. M. Poonacha
ചരിത്രം 
• Coorg State formed from Coorg Province
26 January 1947
• Merged into Mysore State
1 November 1956
മുൻപ്
ശേഷം
Coorg Province
Mysore State
States of India since 1947

ചരിത്രം തിരുത്തുക

 
Map of Southern India before the States Reorganisation Act of 1956 with Coorg State in dark green

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് 1950 ജനുവരി 26നായിരുന്നു കൂർഗ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽവന്നത്. ഭരണഘടന പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കൂർഗ് ഇന്ത്യൻ ഡൊമിനിയനിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ ആയിരുന്നു.

കൂർഗ് സസ്ഥാനത്തെ കമ്മീഷണർമാർ തിരുത്തുക

(1) Dewan Bahadur Ketolira Chengappa, became its first Chief Commissioner from 1947–1949

(2) C.T. Mudaliar became Chief Commissioner from 1949 - 1950

(3) Kanwar Baba Daya Singh Bedi, Chief Commissioner from 1950 - 1956[1]

കൂർഗിലെ സർക്കാർ തിരുത്തുക

കൂർഗിലെ നിയമസഭയിൽ 24ൽ 15 സീറ്റു നേടിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 1956 നവംബർ 1നു പ്രയോഗത്തിലായ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം, 1956 പ്രകാരം കൂർഗ് ഇല്ലാതായതോടെ ഈ ഭരണം അവസാനിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തുക

ബെറിയത്ത്നാട് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചെപ്പുദിര മുത്തണ്ണ പൂനച്ച കൂർഗിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിയായി 1950ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് 1956 വരെ ഭരിച്ചു.

മന്ത്രിസഭ തിരുത്തുക

  • ചെപ്പുദിര മുത്തണ്ണ പൂനച്ച  കൂർഗ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയുമായി.
  • കുറ്റൂർ മല്ലപ്പ (ശനിവർശന്തെ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നും) വിജയിച്ച് കൂർഗ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി.

പിരിച്ചുവിടൽ തിരുത്തുക

1956ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം, 1956 പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പുനഃനിർണ്ണയിച്ചപ്പോൾ കൂർഗ് അന്നത്തെ മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ജില്ല മാത്രമായി മാറി. [2][3] മൈസൂർ സംസ്ഥാനം പിന്നീട് കർണാടക എന്നു പേരു മാറ്റി. ചരിത്രപരമായി നിലനിന്നിരുന്ന കൂർഗ് കൊടക് ജില്ലയായി മാറി .[4]

ഇതും കാണൂ തിരുത്തുക

  • History of Kodagu

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Coorg State : Chief Commissioners
  2. Development of Mysore state, 1940-56 by M. B. Gayathri
  3. Karnataka government and politics By Harish Ramaswamy, S. S. Patagundi, Shankaragouda Hanamantagouda Patil
  4. Muthanna, I M. Coorg Memoirs (The story of the Kodavas).
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൂർഗ്_സംസ്ഥാനം&oldid=3612548" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്