കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂക്കിലാണ് 262.52 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുന്നുമ്മൽ ബ്ളോക്കുപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് -കൽപ്പറ്റ ബ്ളോക്ക്
 • വടക്ക് - തൂണേരി, മാനന്തവാടി ബ്ളോക്കുകൾ
 • തെക്ക്‌ -പേരാമ്പ്ര ബ്ളോക്ക്
 • പടിഞ്ഞാറ് - തൂണേരി ബ്ളോക്ക്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

 1. [[കുന്നുമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്]
 2. കായക്കൊടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 3. കാവിലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 4. കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 5. മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 6. വേളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 7. നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് വടകര
വിസ്തീര്ണ്ണം 262.52 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 174,652
പുരുഷന്മാർ 86,354
സ്ത്രീകൾ 88,298
ജനസാന്ദ്രത 665
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1023
സാക്ഷരത 88.14%

.

വിലാസംതിരുത്തുക

കുന്നുമ്മൽ‍‍‍‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വട്ടോളി - 673507 ഫോൺ‍‍‍ : 0496 2445096
ഇമെയിൽ‍‍‍ : bdokunnummal@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക