കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം ആണ് കീച്ചേരി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കീച്ചേരി,_കണ്ണൂർ_ജില്ല&oldid=2109389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്