മലയാളത്തിലെ ഒരു ബാലസാഹിത്യകാരനും നോവലിസ്റ്റുമാണ് കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വി.ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ. 1944 ജനുവരി14-നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിളിരൂരിൽ ജനിച്ചു. ഡി.സി.ബുക്സിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു[1].

കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

കൃതികൾ (കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ)തിരുത്തുക

നോവലുകൾതിരുത്തുക

 • അഭിശപ്‌തർ,
 • പൂർവാശ്രമം,
 • അകത്തളങ്ങൾ,
 • കടലാസുകപ്പൽ,
 • ഇനി യാത്ര

കഥാസമാഹാരങ്ങൾതിരുത്തുക

 • അനുഭൂതികൾ,
 • അപൂർവം ചിലർ,
 • ദക്ഷിണ,
 • നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ,
 • ദൈവത്തിന്റെ മുഖം,
 • അച്ഛനും അമ്മയ്‌ക്കും സുഖംതന്നെ

ബാലസാഹിത്യംതിരുത്തുക

 • ഐസ്‌ക്രീം,
 • കാട്‌,
 • ദീപുവിന്റെ ലോകം,
 • നന്മയുടെ പൂക്കൾ,
 • നിറങ്ങൾ,
 • അമ്മയോടൊപ്പം,
 • ആനക്കഥ,
 • ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം,
 • പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം,
 • മുറ്റത്തെ മുല്ല,
 • സ്വർണ്ണത്താക്കോൽ

ബാലസാഹിത്യം വിവർത്തനംതിരുത്തുക

 • രക്‌തത്തിന്റെ കഥ,
 • എവറസ്‌റ്റ്‌ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്‌ എന്റെ യാത്ര

പുരസ്കാരങ്ങൾതിരുത്തുക

 
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്ന പാലാ കെ എം മാത്യു ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു. [2]
 • ഭീമാ ബാലസാഹിത്യ അവാർഡ്‌ 1991 (നിറങ്ങൾ),
 • എസ്‌.ബി.ഐ. അവാർഡ്‌ (അമ്മയോടൊപ്പം),
 • എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി.യുടെ ദേശീയപുരസ്‌കാരം (ആനക്കഥ),
 • ഭീമാ ബാലസാഹിത്യ അവാർഡ്‌ 1999 (ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം),
 • സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് അവാർഡ്‌ 1999 (ആനക്കഥ)

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിളിരൂർ_രാധാകൃഷ്ണൻ&oldid=2914580" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്